KINDERHALLE / Vybrané novinky
prehliadka Novej synagógy pre rodiny s deťmi
sobota 4. 10. 2014, 15.00 - 17.00

  ludiaV prvú (a iba túto) októbrovú sobotu rodiny s deťmi srdečne pozývame nakuknúť do našej Novej synagógy. Čo je tu nové? Všeličo, lebo Synagóga sa rekonštruuje a noviniek neustále pribúda - budete to môcť sami posúdiť.
  K tomu všetkému tu krátko po sebe nasledujú dve zásadné výstavy - špičkového svetového aj domáceho súčasného výtvarného umenia - a aj deti by si tu mohli prísť na svoje.

  Výstava Dana Perjovschého: Selected News / Vybrané správy je kultúrnou udalosťou mesiaca. Autor je uznávaným umelcom svetového formátu. Je kriticky vnímavý voči dianiu vo svete ľudí a má dar iba pár ťahmi vyjadriť jeho podstatu. Jeho nástenné “noviny” nie sú zaťažené písmenkami, ale zľahka pokreslené jednoduchými obrazovými správami, ktoré sú prekvapivo účinné. Ich “čítanie” hravo zvládne aj malé dieťa, pretože kreslenie je vlastne jedným z najjednoduchšie zrozumiteľných záznamov rozmýšľania.

  Na prehliadku Novej Synagógy a Danovej výstavy sú pozvaní všetci členovia rodiny už od veku 4 rokov, školáci, rodičia aj starí rodičia. Máme pripravené tlačené materiály, hry a tvorivé aktivity, ktoré vás prevedú priestorom a priblížia výstavu.

  Synagóga je priestorná, ale veľkosť skupín, ktoré zvládneme obslúžiť je obmedzená, preto vás prosíme, aby ste svoju účasť vopred nahlásili: 0907 178 756, hanka@stanica.sk. Vstupné/výstupné na výstave je dobrovoľné.

  Podujatie je súčasťou sprievodného programu k výstave Dana Perjovscheho Vybrané správy, ktorý podporila ERSTE Private Banking.

Tagged as: , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics