Provokácie či spolupráca?
sympózium a diskusia
štvrtok 27. 3. 2014, 15.00 a 19.00

Malé poobedné sympózium (15.00) a večerná diskusia (19.00) o možnostiach, ale aj limitoch umenia reagovať na súčasnú spoločenskú, politickú situáciu a rastúci extrémizmus. Diskutovať budú Michal Kaščák, Daniela Krajčová, Tomáš Rafa, Jaro Vojtek a Marcy Arlin. Moderuje Mira Keratová.

Franz Erhard Walther and Santiago Sierra, Demonstrating No. 46Na prvom sympóziu na Stanici venovanom participatívnemu umeniu (http://archiv.stanica.sk/2012/12/karaoke-europe-ocarenie-realitou/) sme sa zamerali hlavne na metodológiu práce umelcov a vedcov, ktorí určitým spôsobom pracujú s „realitou“. V druhom kole uvažovania o participácií sa chceme zamerať na konkrétnu tému, a tou je vzťah umenia a hraníc (chápaných široko: etnických, gendrových, sociálnych, národných a národnostných, hraníc zdravia a handicapu).

Spolu s Claire Bishop môžeme hovoriť o dvoch skupinách participatívnych projektov. Vo vzťahu k téme hraníc ich možno pomenovať ako tie, čo tvoria utopické vízie šťastne zdieľaného sveta bez hraníc, kde sa ľudia stretávajú, zdieľajú, vzájomne sa obohacujú svojou inakosťou (vzťahová estetika) a tie, čo naopak rôzne formy hraníc v každodennosti priznávajú, berú do hry, a doťahujú do dôsledkov, niekedy absurdných, čím poukazujú na vplyv hraníc na životy ľudí (antagonizmus).

Vychádzame zo situácie, kedy na Slovensku výrazne prevláda prvá, multikultúrne, edukačne a konštruktívne ladená skupina participatívnych projektov. Ústredná otázka znie: aký je spoločenský dosah participatívneho umenia, pomerne štedro dotovaného, ak voľby do VÚC vyhrá neonacista, ktorého verejná popularita stále rastie? Prečo je v podobne kritickej situácii tak málo príkladov kritického prístupu v participatívnom umení?

S hosťami nielen zo Slovenska, ktorými budú umelci zaoberajúci sa participáciou a odborníci z oblasti spoločenských vied, chceme diskutovať, aké sú možnosti a výzvy participatívneho umenia v situácii, kedy rôzne formy hraníc nadobúdajú čoraz väčší spoločenský význam - Od malých rozhodnutí typu podporujeme domáce potraviny cez homofóbne „pochody za život“ až po rastúci pravicový extrémizmus. Aký význam majú hranice v každodennosti ľudí? Akým jazykom môže participatívne umenie odpovedať?

Prezentácie:

15:00 - Mira Keratová – úvod do témy z hľadiska kunsthistórie
15:30 - Jaro Vojtek
15:50 - Michal Kaščák
16:10 - prestávka
16:20 - Daniela Krajčová
16:40 - Marcy Arlin

17:00 – 19:00 – prestávka

19:00 – diskusia. Moderuje Mira Keratová

Avizovaný Tomáš Rafa sa ospravedlňuje, aktuálna situácia ho zdržala v teréne na Ukrajine.

Foto: Franz Erhard Walther and Santiago Sierra, Demonstrating No. 46 from Walthers first workset („Sehkanal, 1968“), 2011. Zdroj: http://www.mpefm.com

Sympózium bude prebiehať v slovenčine, anglická časť bude tlmočená.
Výstupné dobrovoľné.

Podpora:

loga-na-webProjekt je realizovaný v rámci medzinárodného projektu Karaoke Europe, financovaného s podporou Európskej Komisie, Veľvyslanectva USA v Bratislave a Ministerstva kultúry SR. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Tagged as: , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics