Karaoke Europe: Očarenie realitou
sympózium / workshop
štvrtok – sobota, 6. – 8. 12. 2012

Metódy výskumu a spracovania reality v antropológii a umeleckých projektoch

Karaoke Europe

Tri dni medzinárodného sympózia budú venované vedeckým a umeleckým formám, ktoré vo svojich metódach a výstupoch spracúvajú realitu, každá svojim spôsobom: antropológia, film, výtvarné umenie, divadlo a performance. Medzi jednotlivými oblasťami tak vznikne konfrontácia a dialóg.

Pozvali sme vedcov a umelcov pracujúcich s rôznymi médiami (divadlo, film, fotografia, inštalácia, hudba, performance), aby diskutovali o vlastných prístupoch k „realite“, a tiež o aspektoch výskumu, ktoré sa v teréne často mihnú, ale hneď zas vyprchajú, takže často zostávajú nevyslovené: váhanie, nerozhodnosť, nuda, trápnosť, strach, že nebude o čom sa rozprávať. Keďže prezrádzajú určitú krehkosť vedca/umelca, sú často z výsledku vytesnené. Na druhej strane môžu byť chápané ako veľmi prirodzená súčasť výskumu – chceme ich priznať a diskutovať, ako s nimi možno narábať ďalej.

Medzi hosťami, ktorí predstavia svoje pracovné metódy a postupy, budú napríklad antropologičky Soňa Lutherová, Miroslava Bobáková a Adriana Kábová (Cz), divadelní režiséri Ján Šimko a Jana Svobodová (Cz), Anna Lengyel (Hu), dramaturgička pracujúca metódou dokumentárneho divadla Verbatim, filmový dokumentarista Juraj Chlpík, výtvarníci Daniela Deutelbaum, Dušan Barok, a Sarah Günther (D), fotografka Illah van Oijen (Nl), hudobník Matej Gyarfáš, skladateľ Marek Piaček. Všetci sa venujú venujú umeleckým projektom so sociálnym presahom.

Súčasťou sympózia bude aj prehliadka závodu KIA Motors Slovakia a mantácka opera Kráľ duchov.

Štvrtok 6. 12. 2012

10.00 – Stretnutie účastníkov, predstavenie.
10.30 – Teoretická časť: Dušan Barok – Participatívne metódy vo vizuálnom umení. Dušan je umelec, spisovateľ a kultúrny aktivista pôsobiaci vo sférach softvéru, umenia a teórie.
13.00 – Daniela Deutelbaum – fotografka a výtvarníčka. Prezentovať bude projekty narúšajúce hranice medzi súkromným a verejným priestorom. Jedným z nich je galéria m.odla, ktorú vedie už päť rokov v dome, kde žije, a kde zároveň realizuje A.I.R. program. (Artists In Residency).
13.45 – Periférne centrá – je slovenské občianske združenie, ktorého cieľom je prinášať umenie a kultúru na miesta mimo zenit kultúrnych a ekonomických centier a vzájomnou interakciou a výmenou skúseností s miestnymi ľuďmi obohacovať ich, ako i umelcov.
14.30 – Prestávka na kávu.
15.00 – Illah van Oijen – je holandská fotografka žijúca a pôsobiaca v Bratislava. Fotografiu používa ako médium odkrývania nezrejmej identity miest.
15.45 – Sarah Günther - Realizuje performance a intervencie do verejného priestoru a v spolupráci s momentálnymi účastníkmi tak tvorí druh autonómneho, efemérneho priestoru, ktorý nazýva “Mobilné Albánsko”.
16.30 – Jana Svobodová - divadelná režisérka, ktorá sa už veľa rokov zameriava na komunikáciu s krikľavo neviditeľnými spoločenskými skupinami. V spolupráci s ďalšími hudobníkmi, performermi a umelcami viedla už množstvo workshopov a projektov v utečeneckých táboroch, divadle Archa a na ďalších miestach.

Piatok 7. 12. 2012

10.00 – Teoretická časť: Mirka Bobáková – antropologička a výskumníčka na voľnej nohe, vyučuje na Komenského univerzite v Bratislave. Bude prezentovať metódy terénneho výskumu a zúčastneného pozorovania, ktoré sú takisto aplikovateľné v umeleckých projektoch.
11.30 – Prestávka na kávu.
12.00 – odchod autobusu na exkurziu do KIE.
14.30 – Návrat do Žiliny.
15.30 – Juraj Chlpík – je filmár, prezentovať príde projekt „Petržalka identity“, ktorý realizoval na najväčšom slovenskom sídlisku.
16.00 – film Petržalka identity (25 min)
16.30 – Adriana Kábová – kultúrna antropologička, venuje sa výskumu turizmu a lokálnych reprezentácii na ostrove Sumba v Indonézii. Zaoberá sa exotickou pozíciou vedca v teréne, a seba-reflexivitou, ktorá sa tým vo výskume zjavuje.
17.15 – Anna Lengyel – dramaturgička a zakladateľka združenia PanoDrama. Prezentovať bude metódu Verbatim divadla, ktorú používa vo svojich projektoch venujúcich sa téme diskriminácie Rómov v súčasnom Maďarsku.

Sobota 8. 12. 2012

9.30 – Stretnutie v centre Žiliny – účasť na projekte Illah van Oijen.
14.00 – Matej Gyarfáš – experimentálny hudobník a prednášajúci na VŠMÚ a VŠVÚ v Bratislave. Bude prezentovať interdisciplinárny projekt, ktorého sa zúčastnil v Göteborgu, spočívajúci v umeleckých intervenciách do komunitných a mestských priestorov.
14.45 – Ján Šimko – divadelný režisér. Jeho tvorba sa pohybuje na pomedzí dokumentárnych postupov a divadla fikcie.
15.30 – Prestávka na kávu.
16.00 – Marek Piaček – súčasný skladateľ, ktorý sa podieľal na mnohých site-specific a sociálne špecifických projektoch v spolupráci s neprofesionálnymi hudobníkmi.
16.45 – Soňa G. Lutherová – sociálna antropologička a autorka niekoľkých antropologických a video-artových filmov. Zaoberá sa témami materiálnej kultúry, vizuálnej antropológie a antropológie dizajnu.
19.00 – Kráľ duchov, Štós. Súčasná opera, ktorú naštudoval Marek Piaček s Dychovým orchestrom a mužským spevokolom Štós. Časť textov slávneho Goetheho predlohy bola preložená do mantáčtiny, čo je archaický, karpatsko-nemecký jazyk. Po predstavení dychové mecheche na bare.

Prednášky budú v anglickom jazyku, program je otvorený pre verejnosť. Vstup voľný. Na exkurziu do KIA Motors je nutná rezervácia.

Rezerváciebarbora@stanica.sk
Info, programivana@stanica.sk

Sympózium / workshop sa koná v rámci medzinárodného projektu Karaoke Europe.

Karaoke EuropeEU Culture

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics