Nové vízie pre záhradu na Stanici (a nielen tu)

rez Stanica dvor
Priestory budovy Stanice a jej okolia sú v neustálom procese rekonštrukcie, dostavieb a testovania nízkonákladovej architektúry (S2, S3). Rekonštrukcia a nedokončenosť ako princíp je súčasťou nášho príbehu. Súvisí s procesom hľadania. O tom sú aj naše workshopy/platformy - Living underground, MestoZÁhrada, projektu Engine Room Europe alebo aktuálny výskum architektúry európskych kultúrnych centier v rámci siete Trans Europe Halles.

Ako prilákať nové publikum cez zmenu architektúry vonkajších priestorov na Stanici? Jednu z odpovedí priniesli výsledky workshopu MestoZÁhrada 2013 - s témou ihrisko. Zrealizovať prvotné nápady sa podarilo dizajnérovi Michalovi Hanulovi v spolupráci s architektom Petrom Lényim a krajinným architektom Michalom Marcinovom. Vytvoril nové drevené skulptúry na dvore, ktoré slúžia ako detské ihrisko. Došlo k úprave terénu pomocou starých železničných podvalov a zmenili sme aj celé okolie ihriska. Ďakujeme firemným dobrovoľníkom z Jonson Controls, KIA Motors Slovakia, podpore v rámci projektu Engine Room Europe a podpore Nadácie Tatrabanky, ktorá prostredníctvom podpory projektu architektky Kataríny Valičkovej prispela na honorár a výrobu. Michal Hanula pokračuje výrobou drevených stolov a lavíc, ktoré ukážeme na jar.

“Aktuálna potreba pre tohtoročný workshop MestoZÁhrada (13. - 17. máj 2013), bolo hľadanie nového riešenia architektúry dvora Stanice Žilina-Záriečie. Vznikla v momente, keď bol dvor rozkopaný, kvôi poruche parovodného vedenia pod ním. V tomto priestore sa už dlhšie plánujú rozsiahle stavebné zmeny - novostavba S3 a prestavba Stanice, ktoré zmenia jeho charakter a spôsob fungovania. Stav, do ktorého sa má dvor dostať po ukončení opráv, už nebude hľadieť iba na požiadavky dnešnej Stanice, ale na požiadavky Stanice budúcej,” Peter Lényi, architekt, účastník workshopu.
Celý report: report-stanica-workshop-mestozahrada-2013_tema-dvor

V rámci workshopu MestoZÁhrada sa snažíme zapojiť mladých architektov, dizajnérov a študentov týchto odborov do tvorby verejného priestoru v Žiline. Tento rok sme participovali aj na tvorbe detského ihriska pre park na Studničkách v centre mesta. Areál vodného zdroja Studničky, ležiaceho v centre mesta Žilina. Rozšíri sa sem park, priliehajúci zo severo-východnej strany. Jedným z viacerych krokov je vytvorenie nového detského ihriska. Počas týždňa sme na workshope riešili práve toto zadanie - zrevidovanie správnosti pôvodnej voľby jeho umiestnenia, pripravili sme komplexné riešenie herných prvkov a sedenia so zreteľom na kontext nielen fyzický, ale aj ekonomický a spoločenský.
Celý report: mestozahrada_2013_ihrisko-v-meste

Podpora:
ERE_logo_newere_text

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics