Hľadáme mladých muzikantov pre projekt v spolupráci so Slovenskou filharmóniou

Skladá sa experimentálny orchester, aký tu ešte nebol! Prepoja sa v ňom hráči Slovenskej filharmónie Bratislava so žilinskými deťmi.

sinf

Hľadáme 8-16 pohodových detí v orientačnom veku 8-15 rokov (môžeme si dovoliť urobiť aj pár výnimiek).
Požadované je základné zvládnutie hry na hudobný nástroj. K účasti stačí priemerná úroveň - dieťa by už malo vedieť hrať na nástroj, nie však nutne virtuózne (virtuózov ale zároveň neodmietame!).

Máme záujem o ľubovolné nástroje uplatniteľné v orchestri - drevené dychové, plechové, sláčikové, bicie, čiže asi všetky, okrem premiery klavírov - v prípade veľkého záujmu zo strany hráčov alebo vysokej obsadenosti jednotlivých nástrojových sekcií si vyhradzujeme právo na prvom stretnutí urobiť finálny výber.
Účastníci na 4-5 stretnutiach prejdú procesom spolutvorby hudobného diela pod taktovkou Marka Piačeka.

Na jednotlivých stretnutiach projektu sa ako tútori budú zúčastňovať aj vybraní hráči Slovenskej filharmónie. Celá skupina filharmonikov sa potom s deťmi stretne na poslednom z workshopov, kde sa zohrá záverečný koncert, ktorý sa následne odpremiéruje v Žiline aj v Prahe.
Podmienkou účasti dieťaťa na projekte je účasť na všetkých termínoch sinfonií a uhradenie vstupných poplatkov v minimálnej výške.

Prosím, pred prihlasovaním sa vopred presvedčte, či máte voľno v týchto termínoch: 24.-26. januára 2014, 28. februára -2. marca 2014, 21.-23. marca 2014, 11.-13. apríla 2014,  1.-4. mája 2014 (záverečné zocvičovanie s filharmonikmi a žilinská premiéra).
Minimálny vstupný poplatok  je 10,-/ 1 víkendová dielňa. Poplatok pokrýva náklady na občerstvenie aj servis pre deti počas viachodinových workshopov. Náklady spojené s koncertom v Prahe účastníkom hradíme z grantov projektu Karaoke Europe. Poteší nás samozrejme, ak viete prispieť aj vyššou sumou, pokrývajúcou náklady na projekty Stanice pre deti.

Prihlášky registrujeme na hanka@stanica.sk, 0907 178 756 .
S prihlasovaním neváhajte, potrebujeme poznať predbežný záujem a skladbu detskej časti orchestra čím skôr, aby sme sa mohli zladiť s hráčmi filharmónie.

Na Stanici už dva roky existuje tradícia hudobných workshopov pre deti s názvom “Sinfonium”. Na všetkých doterajších sme spolupracovali s hudobným skladateľom a zvukovým experimentárom Markom Piačekom, ale aj s daľšími hudobnými experimentátormi. Projekt Karaoke sinfonium sme zahájili v roku 2013, venovali sme sa v ňom téme detských strašidelných príbehov a urbánnych legiend. V roku 2014 chceme v téme pokračovať, rozvinúť ju a spracovať do výsledného tvaru súčasnej opery, ktorá bude prezentovaná na Stanici, a tiež v pražskom Divadle Archa.
loga-karaoke

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics