Tomáš Svoboda: Já
výstava, 27. 11. - 20. 12. 2013, galéria Plusmínusnula

Tomáš Svoboda: JáKríza stredného veku je obdobie života, kedy je najvyšší čas si uvedomiť, že sa netreba zaoberať otázkami, ktoré sa nás nedotýkajú. Ale čo robiť, aby sme ťarchu vlastných nárokov lacno nevymenili za plíživú naliehavosť letargie a všadeprítomnej rozostrenosti? Hľadať v sebe. Ale čo, keď všetko o sebe už dávno vieme?

Kurátorom výstavy je Fedor Blaščák.

Výstava potrvá ± do 18. 12. 2013.

Galériu Plusmínusnula nájdete v Žiline na Mydlárskej ulici č. 1, otvorená je vďaka dobrovoľníkom od pondelka do piatku, 15.00 - 18.00 h. Galéria vďačí za svoju existenciu podpore majiteľa budovy a grantu Ministerstva kultúry SR.

Vstup voľný.

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics