Umelá nedostatočnosť a umenie

Septembrový Alef 0 sa bude točiť okolo problému “umelej nedostatočnosti”, ktorý existuje v kultúrnom priemysle i v ďalších odvetviach súčasného umenia. Ako ochutnávku pred samotnou diskusiou ponúkame článok hosťa večera Kristiana Lukića, ktorý sa vyjadruje k celej problematike.

printer_in_1568
V reprodukovateľnom umení (grafika, fotografia, film, video, digitálne umenie), a to špeciálne v umení reprodukovateľnom digitálne, sa cena za výrobu kópií blíži nule, a kópie v skutočnosti vznikajú vo veľkých množstvách (ktoré závisia od prístupu k príslušnému hardvéru, softvéru, elektrickej energii a internetu). Na trhu s umením sa musia pre reprodukovateľné umenie vytvoriť podmienky, ktoré umožnia zvýšenie zisku z obehu digitálnych umeleckých diel. Vzhľadom na nízke, takmer žiadne náklady produkcie kópií a ich jednoduchú distribúciu, vyvstávajú niektoré otázky: Aký je záujem zberateľa umenia, aby si zaobstaral dielo reprodukovateľného umenia? Aký môže byť záujem zberateľa v situácii, keď je toto dielo dostupné každému?

Ak vás téma zaujala, prečítajte si celý článok.

Kristian Lukić: Artificial Scarcity

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics