Pódium #5: Umenie a oslobodenie
výstava a sympózium
sobota 8. 6. 2013, 11.00 – 20.00, Nová synagóga

Pódium #5

Umenie a oslobodenie II: Ornamenty v masách

OSTV/ESTFEST, organizuje forum experimentelle architektur wien, korešpondujúce mestá: Žilina a Gorizia (It)

Forum experimentelle architektur wien od svojho založenia v roku 2004 organizuje pod názvom OSTV/ESTFEST (východo-západné slávnosti) sériu udalostí, ktoré vychádzajú z miešania kultúr, bez ohľadu na niekdajšie zemepisno-politické rozdelenie Európy. Súćasťou týchto slávností je tiež Umenie a oslobodenie. Táto akcia predstavuje pokračovanie rozsiahlej výstavy Umenie a diktatúra, ktorá sa konala v Dome umelcov vo Viedni (Künstlerhaus Wien) v roku 1994. Umenie a oslobodenie má podobu vedecko-umeleckej inštalácie s 6 až 18 diaprojektormi so starostlivo vybranými súbormi diapozitívov po 80 obrázkoch v jednom zásobníku. Jednotlivé skupiny diapozitívov ilustrujú výskum, akým spôsobom umenie, architektúra, literatúra a hudba reagujú na kultúrno- a zemepisno-politické premeny, a či sú schopné tieto zmeny sami iniciovať. Ako časový rámec bolo stanovené obdobie 1943 (bitka pri Stalingrade) až 1967 (rok pred 1968). Do popredia sa dostávajú neznáme aspekty, a známe fenomény sú nanovo a neobvykle interpretované. Skúmané javy sú neustále chápané v protikladoch a stavané dialekticky proti sebe. Komparatívny prístup bude tiež prenesený na mestá, kde sa bude výstava konať.

Aktuálna verzia spojí a porovná slovenskú Žilinu s talianskym a zároveň slovinským mestom Gorizia / Nova Goricja. Výstavnú inštaláciu z diaprojektorov bude sprevádzať sympózium s intenzívnym sledom nekonvenčných prednášok. Sympózium má formu slávnosti pre všetky zmysly, pri ktorej sa bude zároveň prednášať, diskutovať, jesť a piť.

Prednášajúci:

David Pinter/Lucie Geffray: Francúzsko-alžírska vojna a intelektuáli
Susanne Winkler: Magnum
Otto Brusatti: Hudba a moc
Abbe Libansky: Pomníky partizánov
Jan Tabor: Atlantropa
Anna Soucek: Ornamenty a stavebné materiály - americké príklady
Peter Bogner: Talianskosť v Maďarsku
Kari Bauer: Viedenskí akcionisti
Petra Hlaváčková: Stavebné projekty z doby Protektorátu
Nicole Sabella, Janine Maria Schneider, Dorothea Zeyringer: Performativní intervence ANUS
a ďalší.

www.novasynagoga.sk

Vstupné dobrovoľné; celý výťažok poputuje na rekonštrukciu Novej synagógy.

Tagged as: , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics