Súčasný český netradičný film
autorská projekcia
utorok 26. 3. 2013, 19.00

Kniha o plánuDva pohľady na netradičný český hraný film. Vyhranené autorky – divadelná režisérka Petra Tejnorová a vizuálna umelkyňa Kristína Chrasteková predstavia svoje na vizualite a nelineárnom rozprávaní postavené filmy vychádzajúce z archetypálnych, surreálnych príbehov minulosti. Oba prepája tiež iný pohľad na možnosti filmového umenia.

Kniha o plánu – Petra Tejnorová / ČR / 2013 / 32 min

video: Marek Bartoš
hudba: Needles
kostýmy, scénografia: Antonín Šilar
produkcia: Michal Somoš, Matěj Vlašánek
hrá: Tonda Tran Huong Ly

Na rozdiel od tradičného žánru road movie možno film Kniha o plánu považovať za osobitý “chodecký príbeh” s nádychom smrti. Jedenásťročný chlapec sa premieňa v muža – zabijaka a vydáva sa na svoj takmer osamelý pochod krajinou. Táto cesta postupne stráca kontúry púte reálnym časopriestorom, a stáva sa skôr symbolickou púťou či filmovou obdobou vražedného Bildungs románu.

Divoce a prudce zvíře konější – Kristína Chrasteková / SR, ČR / 2012 / 21 min

kamera: Markus Selg

Divoce a prudce zvíře konější

Filmová báseň o troch dejstvách prepojením pohyblivého obrazu a hovoreného slova vytvára bohatú audiovizuálnu tkaninu pulzujúcu na rozhraní medzi ľudskou psyché a prírodou, krajinou prírodnou a krajinou mysle, živým a neživým. Dielo zasadené do prostredia horských oblastí Slovenska sa skladá zo série vizuálnych a literárnych výjavov spájajúcich podmanivé obrazy s ritualizovanými naratívnymi motívmi. Metafyzický príbeh bez lineárneho deja a rozuzlenia využíva ľudovú ikonografiu, osobnú mytológiu a archetypálnu symboliku ku skúmaniu priestoru medzi skutočnosťou a snom.

Vstupné: 3,00 / 2,00 € (dospelí / študenti)

Tagged as: , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics