Peter Getting: Studne mútne
literatúra
štvrtok 15. 11. 2012, 18.00, Artforum v Žiline

Peter Getting Studne mútneSpisovateľ o spisovateľoch a o umeleckej kolaborácii. Prednáška spojená s projekciou a živým prednesom Alžbety Vrzgulovej.

Autorská esej spisovateľa Petra Gettinga pod názvom Studne mútne sa zaoberá angažovanosťou i kolaboráciou slovenských spisovateľov a umelcov v období rokov 1939-1945. Sústreďuje sa na dobovú tvorbu, časopiseckú aj knižnú, tiež na politické diela, básne i verejné postoje v sledovanom období, spoluprácu s režimom, zodpovednosť umelca / jedinca. Zámerom je z takto zloženej mozaiky predložiť obraz umeleckej kolaborácie, symptomatickej nielen pre dané obdobie, ale po fašistickej ére prenášanej do komunistickej totality s presahmi do mečiarizmu, aj do demokratického dneška.

Výňatok z tohto pásma bol prednesený na rôznych prednáškach, o.i. na medzinárodnej vedeckej konferencii na tému “Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939 - 1945″. Výňatok bol tiež publikovaný v rovnomennom zborníku pod názvom “Náčrt problematiky umeleckej kolaborácie predstaviteľov slovenskej literárnej obce počas totalitného režimu 1939-1945″

- - - - -

Peter Getting (1975) je prozaik, autor poviedok a kníh Klietky (2007) a Mrchovisko (2010). Ako publicista začínal v týždenníku MY Žilinské noviny, pracoval pre Plus 7 dní, okrem toho má svoje Literárium v mesačníku Notabene. Podieľal sa na viacerých občianskych aktivitách a je aj spoluorganizátorom každoročnej protestnej akcie Dosť bolo ticha. Pripravuje zbierku aktuálnych spoločenských noviel Tiene.

www.memorykontrol.org

Vstup voľný.

podpora: MK SR, Nadácia Intenda, Visegrad Fund

podpora: MK SR, Nadácia Intenda, Visegrad Fund

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics