Marold Langer-Philippsen, Marek Piaček:
PARADISELOST V – REBELLION
priestorová skladba
streda 7. 11. 2012, 18.00, Nová synagóga

Že je rozhlas iba pre uši? Paradiselost je projekt vychádzajúci z barokovej predlohy Johna Miltona, ktorý pre rakúsky rozhlas ORF pripravuje nemecký režisér Marold Langer-Philippsen. Projekt bude mať viac častí: každá sa bude odohrávať v inej krajine, s inými hudobníkmi a s iným uchopením témy. Žilinská (slovenská) časť sa odohrá v Novej synagóge, spolupracuje na nej Marek Piaček, hudobníci zo súboru Musica Falsa et Ficta a folklórneho súboru Považan. Okrem nahrávania je koncipovaná aj ako otvorená udalosť. PARADISELOST je priestorová skladba, v ktorej diváci voľne korzujú priestorom, skúmajú, ale tiež dotvárajú jeho akustiku a občas pri tom natrafia na rovnako „potulujúcich” sa hudobníkov, dirigovaných pomocou lasera. Zvuk je tak presne šitý na mieru priestoru a priestor zvukom nanovo rozhýbaný. Nahrávku si potom budete môcť vypočuť na rozhlasovej stanice Ö1/ORF v nedeľu 25. 11. 2012 o 23:00.


„O ľudskej neposlušnosti a strate raja vzápätí.“ Tak zhrnul John Milton druhé upravené vydanie svojho majstrovského diela „Stratený raj“ z roku 1647, ktoré sa taktiež v vzápätí dostalo na čiernu listinu zakázanej literatúry.

PARADISELOST I – XII je na stope dnešných stratených a strácaných rajov, a to prostredníctvom dvanástich rádiových vysielaní v priebehu rokov 2012/2013 na ORF/Kunstradio. Tak ako slepý autor – len na inej úrovni zmyslov – hudobníci, skladatelia a umelci zapojení do tejto umeleckej série skúsia ušiam priniesť priestory, idey, sny, imagináciu a priania poháňané jedným, alebo viacerými rajmi; prípadne ich stratou.

Každé z dvanástich vysielaní je venované jednej z Miltonových kníh. Názvy častí odkazujú k priestorom a lokáciám, kde sú zasadené Miltonove texty/knihy. Každé nahrávanie má svoju titulnú fotografiu, ktorá je východiskovým bodom špeciálneho uchopenia témy. Jednotlivé nahrávky tejto rádiovej opery sú produkované ako séria, ale zároveň obstoja ako samostatné kusy.

http://paradiselost.us
http://kunstradio.at/PROJECTS/CURATED_BY/PARADIES/index.html
www.novasynagoga.sk

Dirigent - Marek Piaček
Réžia - Marold Langer-Philippsen
Účinkujú členovia súborov Musica falsa et ficta, FS Považan, OMNIA, študenti a hostia

Dobrovoľné vstupné 3,00 € poputuje do verejnej zbierky na rekonštrukciu Novej synagógy.

Spoluorganizátori:
ORF / Kunstradio
Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Katedra hudby a Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline, Katedra telekomunikácií a multimédí, s podporou grantu MŠSR, VEGA 1/0096/09, Zvuk ako problém hudobnej estetiky (KHU FHV ŽU).

Tagged as: , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics