*MEMORY KONTROL / normalizácia a jej neo*
12.-16.11. 2012
krátkodobá výstava v Synagóge s komentovanou prehliadkou pre stredoškolákov

Výstava s názvom *Ďakujeme, že ste prijali našu účasť pracuje so súborom umeleckých diel významných stredoeurópskych autorov, ktoré sa viažu sa k obdobiu normalizácie. Prostredníctvom ďalších umeleckých diel dešifruje dedičstvo tohto obdobia až do súčasnosti.plagat_vystava
Vystavujúci autori: Jozef Jankovič, Stano Filko, Vladimír Ďurček, Michal Moravčík, Roman Babjak, Ilona Németh, Zbyňek Baladrán, Jiří Surůvka, Jiří Mančuška, Tomáš Svoboda, Martin Zet, Jan Kovanda, Pode Bal, Tamas St. Auby
Kurátorská koncepcia a organizácia výstavy: Fedor Blaščák a Katarína Gatialová

Ponúkame vám účasť na interaktívnej komentovanej prehliadke výstavy vedenej lektorom prípadne kurátormi výstavy. So študentami si vo výstavnom priestore dielo po diele - krok po kroku zrekonštruujeme obsah pojmu normalizácia a možnosti odporu proti nej.
Popritom sa pokúsime tiež rozlúštiť niektoré z filozofických odkazov koncepcie výstavy - pracuje sa tu napríklad s kategóriami dobro a zlo, rozum, etika, morálka - rôzne vnímanými v osobných a v sociálnych kontextoch. Prehliadku doporučujeme ako doplnok vyučovania v rámci spoločenskovedných predmetov - história, dejiny kultúry, výchova umením, etika a pod.

Tešíme sa na Vás, nezmeškajte ďalšie inšpiratívne stretnutie pre stredoškolákov v rekonštruovanej synagóge - budúcej Kunsthalle, ešte pred jej otvorením!

Prehliadka trvá 45 minút. Nekúrime, doporučujeme teplé oblečenie.
Vstupné 1,- € poputuje priamo do zbierky na rekonštrukciu Synagógy.
Info a prihlasovanie: anna@stanica.sk, 0902 521 366

*Už 5. ročník iniciatívy MemoryKontrol je zameraný na sledovanie mechanizmov vytvárania spoločenského konsenzu pred a po roku 1989 v kontexte s procesom normalizácie. S akým dedičstvom normalizácie, okrem spomienkového sentimentu, sa musíme naučiť žiť? Divadlo, koncert, filmy, program pre školy, oxfordská debata študentov, literatúra, výstava a dvojdňové neakademické sympózium plné diskusií mladých historikov, sociológov, umelcov, ekonómov a filozofov - to všetko je MemoryKontrol.

Podpora:
podpora_skolskeprogramy_w1

Tagged as: , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics