Delta – festival nezávislej audiovizuálnej tvorby
prezentácia, projekcia
utorok 29. 11. 2011, 19.00

DeltaMedzinárodný festival experimentálneho filmu a videoartu Delta sa zaoberá video/filmovou rečou, výskumom vizuálneho vyjadrovania sa a verejnou prezentáciou. Je podprogramom projektu Arteskorta, platformy zameriavajúcej sa na rôzne medziodborové aktivity, kultúrne udalosti predovšetkým vo verejnom priestore (prezentácie umenia, filmové festivaly, koncerty, kultúrny aktivizmus, semináre, prednášky a pod.). Realizuje ho občianske združenie Arttoday. Okrem premietania filmov a video-diel experimentálneho charakteru dáva festival vo svojom programe priestor aj videodokumentáciám rôznych umeleckých akcií, performancií, videoinštaláciám, videoobjektom a pod.. Premieta sa v rôznych geografických a sociálnych oblastiach nielen Slovenska, v priestoroch primárne neurčených na kultúrne podujatia a v priestoroch zariadení pôsobiacich v oblasti nezávislého súčasného umenia a kultúry. Počas večera budú mať diváci možnosť zhliadnuť široké spektrum nezávislej audiovizuálnej tvorby, filmov a videí, ktoré len tak ľahko niekde neuvidia.

Program

Blok 1
Pavlína Fichta Čierna – za účasti režisérky
Sestra môjho starého otca a rodinné a politické súvislosti
Skladanie
Bei dem … / u … (spoluautor Mark Ther)

Blok 2
25 m2 – Jana Mináriková
Muzikológ a tvorca – Arnold Kojnok
Prosba – Ján Adamove
Posledný autobus – Martin Snopek, Ivana Laučíková

+ videoinštalácia „autorestart“ - Miroslav Nice

Delta festival je podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

www.arttoday.sk

Vstupné: 2,00 / 1,00 € (dospelí / študenti)

Tagged as: , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics