Jaro Viňarský: Telo pod kožou – Ramená
tanečný workshop
piatok – nedeľa, 17. – 19. 6. 2011

Telo pod kožouĎalší z cyklu víkendových tanečných workshopov Jara Viňarského Anatómia pohybu a choreografie. Druhý intenzívny víkend nadväzuje na workshop venovaný panve a trupu, ktorým sa, spolu s ramenami, budeme opäť venovať a budovať tak komplexnosť chápania tej práce s anatómiou tela, ktorá je potrebná pre porozumenie telu v pohybe a jeho špecifík v oblasti tanečného, fyzického umenia.

Workshopy sú určené širokej verejnosti, hercom a umelcom iných oblastí umenia.

Anatómia pohybu – analytická, technická časť
Trup je centrálnou časťou tela. Trup má dvojakú funkciu, ktorá vychádza z jeho štruktúry kostí - chrbtice. Na jednej strane veľká mobilita trupu je možná vďaka flexibilite chrbtice, ktorá má 26 “úrovní” pohybovej artikulácie. Na strane druhej, akékoľvek poškodenie chrbtice má nežiaduci efekt nielen na kĺby, ale aj na miechu a nervové zakončenia prechádzajúce chrbticou. V tomto prípade obmedzenia pohybu, trup musí byť schopný vyrovnávať a stabilizovať jednotlivé časti chrbtice, najmä pri jej zaťažovaní. Táto dvojitá funkcia závisí od dobrej integrácie svalového systému trupu, situovaného jednak hlboko v tele alebo na jeho povrchu. Pohyby panvy je ťažké oddeliť od pohybov súvisiacich s chrbticou a preto sa nimi budeme tiež zaoberať počas tohto víkendového workshopu.

Anatómia choreografie – tvorivá časť
Začnime myšlienkou, že vieme ako tancovať. Zvyšok prenechajme tréningu. V tejto časti workshopu budeme pracovať na schopnosti každého účastníka artikulovať vlastné myšlienky (o tanci, pohybe, tele, umení, živote) a témy, ktoré by sme chceli reflektovať cez pohyb, tanečnú reč, vznikajúcu choreografovaním tela v čase a priestore. Budeme skúmať princípy tvorby a snažiť sa definovať si vlastný aestetický proces. Odhaliť zaužívané fyzické vzorce, podľa ktorých sa naše telo správa v dennom živote a nájsť spôsob ako ich využiť v práci so svojim telom ako telom tanečníka.

Info a prihlasovanie: 0907 497 481, martina@stanica.sk

Účastnícky poplatok: 20,00 / 15,00 € (dospelí / študenti)

Tagged as: , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics