Memory Kontrol – Mečiarizmus
verejná diskusia
štvrtok 19. 5. 2011, 18.00

Vladimír MečiarAk sa zemeriame na jazykovú stránku prejavu zo Zlatej Idky, tak Vladimír Mečiar v ňom nerešpektuje logickú stavbu viet, ignoruje väzby medzi slovesom a podmetom. Voľne prechádza od témy k téme, veľmi často nedokončí vetu ani myšlienku. … Zaujímavým spôsobom sa pohybuje medzi populizmom, aroganciou a autoritatívnosťou. Až šokujúco pôsobí jeho neschopnosť vyjadrovať sa konzistentne a zrozumiteľne.
Anna Matušková, in: Stredoeurópske politické štúdie, Číslo 2-3, ročník IV, jaro-léto 2002

Prvá zo série verejných diskusií o dobe, ktorú máme všetci v živej pamäti. Na pozadí našej motivácie nejde o to, poslať mečiarizmus „oficiálne” do dejín. Naopak, spoločne s pozorovateľmi a aktérmi dobového zápasu o podobu slovenskej demokracie chceme identifikovať základné charakteristiky a princípy „mečiarizmu”, ktoré spoluvytvárajú formu slovenského politického a spoločenského života dodnes. Typickym prikladom takého princípu, ktorý sa historicky viaže s „nocou dlhých nožov”, môže byť dodnes uplatňovaný princíp „víťaz berie všetko”.

Počas verejných diskusií budeme sledovať skôr kontinuitu, nie „zmenu”. Vychádzame pri tom z predpokladu o novinároch ako ideálnych historikoch 90-tych rokov. Diskutovať preto príde Marián Leško a Róbert Kotian, obaja z denníka SME. Moderuje Fedor Blaščák.

Podujatie je súčasťou dlhodobého projektu Memory Kontrol mapujúceho nedávne udalosti česko-slovenskej histórie.

www.memorykontrol.org

Vstupné: 2,00 / 1,00 € (dospelí / študenti)

Tagged as: , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics