Trans Europe Halles preraďuje na mítingu v Estónsku na vyššiu rýchlosť

teh_meeting_71Zdravíme všetkých doma z estónskeho mesta Tartu, kde je od stredy 13. 4. do nedele 17. 4. naša výprava zo Stanice (Marek, Peter, Katka) na mítingu siete nezávislých kultúrnych centier Trans Europe Halles (TEH), ktorého je aj Stanica členom. Témou tohtoročnej jarnej konferencie je “preradenie rýchlosti” (Shifting Gears) a tak postupne rozoberáme a skúmame motor, ktorý nás poháňa vpred za lepšiu alternatívnu kultúru a hľadáme spôsob, ako zaradiť na vyššiu rýchlosť. Viac než stovka pracovníkov kultúrnych centier a inštitúcií z celej Európy si vymieňa svoje skúsenosti a nápady.

Ústredná debata a workshopy mali tri otázky - Prečo?, Ako?, Čo?. Aké sú naše osobné motivácie pracovať pre kultúru, aké sú naše vnútorné pohnútky byť kultúrnym aktivistom? U každého z nás je to inak, ale väčšinu vecí máme spoločných. Túžba žiť život, ktorý má zmysel. Prispieť k pozitívnej zmene v spoločnosti. Vytvoriť miesta, kde sa ľudia môžu stretávať. Umožniť ľuďom rozvíjať kreativitu, umožniť umelcom kreatívne sa vyjadrovať. Je to ale samozrejme aj práca, zamestnanie. Ako sa tieto motivácie prenášajú do praxe - projektov a aktivít našich kultúrnych organizácií? Odpoveď na túto otázku je opäť rôzna a zároveň spoločná pre naše aktivity, viac závisí od fázy rozvoja, v ktorom sa tá-ktorá kultúrna inštitúcia nachádza, keďže v TEH nájdete veľké profesionálne inštitúcie s desiatkami zamestnancov a desiatkami tisíc divákov až po nové začínajúce iniciatívy a malé centrá vedené umelcami a dobrovoľníkmi. Samotná inštitúcia je dôležitým prostriedkom, aj preto ich všetci budujeme a veríme v ich dôležitú úlohu. A presviedčame miestnych politikov, že kultúra nevyžije len z pozlátených kľučiek klasických múzeí či mestských divadiel, ale potrebuje aj živé centrá, kde vzniká nové umenie a svieži a alternatívny pohľad na život. Čo bude o tri či päť rokov, čo budeme robiť? Aká je naša vízia budúcnosti a ako v nej chceme byť aktívni? Niekto má pred sebou expanziu - stavia nový väčší priestor, rekonštruuje, zvyšuje kapacitu. Iný viac rozmýšľa nad divákmi a miestnou komunitou, ako sa jej ešte viac priblížiť a odpovedať na jej konkrétne podmienky. Iný zvyšuje kvalitu programu a púšťa sa do medzinárodných umeleckých projektov. Všetci robíme veľa aj v tom, ako byť udržateľnejší - z ekologického, ale aj sociálneho a ekonomického uhla pohľadu.

Všetko toto sú len všeobecné vyjadrenia - v diskusiách, workshopoch a prezentáciách na TEH mítingu však zaznievajú najmä konkrétne nápady, ako to robia v tej-ktorej krajine, meste, či centre. A to sú skutočné inšpirácie aj pre nás na Stanici a veľa z toho, čo sme sa v Tartu naučili a čo nás inšpirovalo, nájdete už čoskoro na Stanici. Rovnako sme si istí, že do pár rokov nájdete v iných centrách v Európe nový priestor zo slamených balíkov, pretože naša sála S2 inšpiruje a je niečím hodným nasledovania. Príde však aj veľa nového dobrého umenia zo zahraničia, TEH míting je vždy aj o výmenách umeleckých programov, a my sa snažíme posunúť do zahraničia zaujímavých umelcov zo Slovenska, s ktorými sme robili alebo robíme na Stanici.

Veľkou príležitosťou bude aj aj trojročný TEH projekt s názvom “Engine Room Europe”, podporený takmer miliónom eur z Európskej komisie (program Kultúra 2007-2013), v ktorom je Stanica jedným z 12 hlavných spoluorganizátorov. Je zameraný na budovanie silnejšej a lepšej nezávislej kultúry (kultúrnych inštitúcií aj ich pracovníkov) v Európe. Prostriedkom budú medzinárodné workshopy, tréningy, výmeny, stáže aj konkrétne projekty a umelecké akcie, ktoré sa budú odohrávať po celej Európe až do roku 2014. Budeme vás o nich informovať a bude aj možnosť sa osobne zúčastniť. Jednou z prvých príležitostí na Stanici je seminár “Pakuj sa do Európy”, ktorý bude na Stanici vo švrtok 12. 5. o 17.00. Je určený mladým ľuďom do 30 rokov, ktorí chcú stráviť na dobrovoľníckej stáži rok v zahraničí - napríklad aj prácou pre niektoré z kultúrnych centier z networku Trans Europe Halles.

Za podporu našich cestovných nákladov na TEH mítingy ďakujeme Ministerstvu kultúry SR. A za hosťovanie a organizáciu celej konferencie miestnemu Creative Centre Carnation z Tartu, ktoré je rezidečným centrom pre umenie a kultúrny priemysel a svoje ateliéry prevádzkuje v budovách bývalej tlačiarne v centre mesta.

Viac informácií nájdete na www.teh.net.

mksr_logo_web

Tagged as: , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics