Peter Konečný: Zakázané filmy
komentovaná projekcia
utorok 15. 2. 2011, 19.00

Zakázané filmyŠéfredaktor filmového portálu Kinema.sk Peter Konečný sa vracia na Stanicu s ďalšou zo svojich interaktívnych prednášok a projekcií.

Môže byť návšteva kina škodlivá? Večer prísne zakázaných filmov bude hovoriť o škodlivosti audiovizuálnych materiálov v podobe negatívnych, predovšetkým psychických dopadov na jedinca a spoločnosť, spôsobených ich nadmernou a hlavne neregulovanou konzumáciou, čo je téma aktuálna nielen ostatných pár rokov. „Škodlivé“ prvky, za ktoré bývajú považované najmä pornografia, vulgárnosť, násilie a brutálne usmrcovanie, boli v špecifickej forme vo filmoch prítomné už v 10. rokoch 20. storočia, keď sa fenomén kinematografie stal súčasťou celospoločenskej diskusie a predmetom záujmu výchovných a vedeckých kruhov. Ak sa hovorí o účinkoch kinematografie, do popredia sa dostávajú najmä názory o jej negatívnych vplyvoch. Naozaj však platí, že nás filmy „kazia“ a je nutná ich regulácia v dosahu na diváka?

www.kinema.sk

Vstupné: 3,00 / 2,00 € (dospelí / študenti)

Tagged as: , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics