Inside-Aut
Alexandra Borsíková, Miro Kohút, Peter Homola
výstava 7. - 26. 2. 2011

inside_aut_in_betweenVýstava Inside-Aut voľne reaguje na tému autizmu. Autormi su traja mladí výtvarníci - Peter Homola, Alexandra Borsíkova a Miro Kohút (kurátorkou výstavy je Katarína Trnovská). Projekt Inside Out iniciovalo Autistické centrum Andreas v snahe priblížiť túto tému prostredníctvom súčasného umenia.

Autori nechcú prvoplánovo fotografovať chorých ľudí ani sa pokúšať o komunitné umenie. Citlivo vstupujú do každodennej reality autistov, kde je chápanie skúsenosti spochybnené. Tak ako vzhľadom na širokú škálu autistických prejavov neobstojí v diagnostike slovné spojenie „typický” autizmus, aj umelecké stvárnenie formálne koliduje od subtílneho prejavu fotografie cez intervenciu do verejného prostredia vo forme performancie k interaktívnej inštalácii či videu.

Alexandra Borsíková, Peter Homola a Miro Kohút netradičným spôsobom vstupujú do tkaniva mnohých menovateľov, do plošín, kde je bežné chápanie skúsenosti spochybnené. Podľa Foucaulta je skúsenosť miestom, odkiaľ sa dá spozorovať to, čo je mimo diskurz a nájsť východ z neho. Ako však priblížiť skúsenosť človeka žijúceho v “inom svete”?

Autori tému prevracajú naruby, zbavujú sa symptómov diagnózy a nahrádzajú ju asociovaním komunikatívnejších termínov tak, aby sa mohli v problematike voľnejšie pohybovať a zároveň aby bol moment emotívneho nátlaku na diváka utlmený. Autizmus tak bude zastúpený aj nepriamymi odkazmi a metaforickými obrazmi ktoré sa dotknú oblasti normy a normality, jazyka ako nástroja, identity a identifikácie.

Inštalácia výstavy priamo pracuje s galerijným priestorom. Jednou bude dielo Ready made (dávkovač mydla), inštalované na stene galérie. Dielo predstavuje mikropríbeh prerozprávaný formou inštalácie, ktorú dopĺňa desať litrov tekutého mydla vytečeného na dlážke galérie. Interpretácia reálnej situácie, ktorá vo svojej podstate odkrýva spôsob, akým môžu autisti vnímať svoje okolie a neschopnosť dôsledne vyhodnocovať zmeny v stereotypných činnostiach. Ďalšia site specific inštalácia znázorňuje plochu, na ktorej sú vidieť stopy po odstránených predmetoch. Táto inštalácia kopíruje nemennosť schematického vnímania autistu. Odvoláva sa na stereotyp a pravidelnosť autistického sveta, v ktorom nachádzajú bezpečie. Inštalácia je rôzne variovateľná a prispôsobiteľná podmienkam galérie. Zahŕňa zmeny spôsobené časom na podlahe galérie ale jej stenách. Ďalším projektom je fotografický cyklus, ktorý zachytáva subjektívne usporiadania predmetov do geometrických radov v alogických spojeniach. Fotografie tak komunikujú s jednou z vlastností autistického sveta, narúšajúceho vizuálne konvencie nami poznaných súvislostí.

Po vernisáži sme premietli dva dokumentárne filmy o autizme: IN&OUT Ľubice Sopkovej a Pohľad za zrkadlo Ľubomíra Viludu. Prvý si môžete pozrieť aj tu:

Výstava potrvá do nedele 27. februára 2011, galéria je otvorená denne od 12.00 do 20.00 h. Vstup voľný.

www.peterhomola.sk
www.andreas.sk
www.f84.sk

Výstava mala premiéru v bratislavskej Galérii PF01, Stanica Žilina-Záriečie je po Liptovskom Mikuláši jej druhou reinštaláciou.
http://www.f84.sk/mp3/2304_insideout.mp3
http://kultura.sme.sk/c/5326918/stereotyp-dava-pocit-bezpecia.html


foto: dusand

Súčasťou akcie bola aj doobedná prednáška pre rodičov detí s autizmom, videoreportáž si môžete pozrieť tu:

Tagged as: , , , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics