Program na Stanici pre školy
základné informácie a kontakty

AK O NAŠICH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH VIETE MÁLO ALEBO NIČ, DOPORUČUJEME ZAČAŤ PREČÍTANÍM TOHTO ČLÁNKU!

Program Stanice určený pre školy môže nadobúdať rôzne podoby. Jedná sa o komentované návštevy výstav, divadelných a tanečných predstavení, projekcie filmov, tvorivé dielne a návštevy v ateliéroch umelcov, tematické diskusie, ale tiež o prípady dlhodobejšej spolupráce, alebo projekty realizované v priestoroch škôl s našou asistenciou. Nie je našim cieľom a ani v našich silách predostierať celistvú a systematickú ponuku pre všetkých, v princípe je však možné predstaviť si aktivity určené pre široké vekové skupiny od detí v materských školách až po študentov univerzity tretieho veku alebo skupiny so špeciálnymi potrebami. V podstate sa vždy jedná o aktivity neformálneho vzdelávania s prvkami zážitkového vyučovania a tvorivými stratégiami budovania životných zručností. Veľmi nás teší a stimuluje, ak do týchto projektov vstupujú aktívni a tvoriví partneri, od ktorých sa máme čo naučiť! Stanica sa snaží garantovať kvalitu odborných lektorov, aktuálnosť informácií z oblasti súčasného umenia a kultúry, sprostredkovanie aktívneho kontaktu s dostupnými umelcami a neustále obnovovanie know-how v oblasti výchovy umením a k umeniu.

stanica_pre_skoly

V prípade záujmu o bližšie informácie v jednotlivých podoblastiach kontaktujte prosím príslušnú zodpovednú osobu :
Hana H. Lukšů, 0907 178756, hanka@stanica.sk _ (galerijné a výtvarné programy, vzdelávací program”Pripraviť sa…, pozor…, ART!” pre 1.-5.ročník ZŠ)
Katarína Ďuricová, 090 8661288, katka@stanica.sk _ (projekty street art / graffiti)
Martina Filinová, 0907 497481, martina@stanica.sk _ (divadelná a tanečná produkcia, organizované predstavenia, vzdelávací projekt 3P-priestor pre pohyb pre stredné školy a ZUŠ)
Martin Krištof, 0908 938339, martin@stanica.sk _ (divadlo, film, festival Jeden Svet - dokumenty s tematikou ľudských práv)
Peter Snadík, petersnadik@gmail.com _ (workshopy jednominútových filmov pre rôzne vekové kategórie)

Tagged as: , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics