Tag: ‘nadácia orange’

 • Získali sme Cenu Nadácie Orange

  V utorok 31. mája Nadácia Orange oceňovala po siedmy raz neziskovsky. A jedna z cien - v kategórii Komunitný rozvoj - ide nášmu občianskemu združeniu Truc sphérique. Veľmi sa tešíme.

  O laureátoch ocenenia, ktoré sa udeľuje v kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj, rozhodovali hodnotiace komisie zložené z odborníkov tretieho sektora. Porota v zložení Andrea [...]

 • Temná komora
  čiernobiely fotokemp
  piatok – nedeľa, 1. – 3. 6. 2012, Galéria ± 0,0

  Nabiť vyvolaný film do „tanku”, vyvolať, ustáliť, vysušiť. Potom z neho v temnote foto komory vyvolať fotky na papier. Celý tento proces majú možnosť zažiť účastníci víkendovej dielne určenej pre nadšencov analógovej fotografie. Každý by si mal priniesť už vyfotený, čiernobiely film, ktorý si vlastnoručne vyvolá a z ktorého si vytvorí niekoľko fotiek. Okrem znovuoživenia [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics