Tag: ‘kov a šperk’

  • Ateliér s+m+l_xl: 37 m² priestoru
    výstava, galéria Plusmínusnula
    28. 4. - 27. 5. 2016

    Študenti z ateliéru S+M+L_XL – KOV A ŠPERK pod vedením Prof. Karola Weisslechnera, akad.arch. budú konfrontovaní s mimoškolským priestorom a budú reagovať na špecifické podmienky galérie Plusmínusnula, ako aj celkovú zmenu prostredia, v ktorom sú zvyknutí pracovať. Budú vystavení stretu akademického prostredia s galerijným a v neposlednom rade tiež konfrontácii s odborným, ale i laickým [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics