Tag: ‘kontrol’

 • Foto: Memory Kontrol: Obete a hrdinovia

  Tretie pokračovanie festivalu Memory Kontrol sa odohrávalo v období 2. svetovej vojny a kriticky rozprávalo o témach Slovenského štátu, deportáciách Židov, SNP a odboja. Zažili sme výpovede pamätníkov a potomkov, historikov a samozrejme umelcov, ktorí s týmito témami pracujú v súčasnosti. Diskusia pokračuje, fotografie sú prvým príspevkom.
  - - - - - - - - - [...]

 • Foto: Sloboda! Sloboda? Premiéra medzinárodného divadelného pásma

  Divadlo Archa Praha, Divadlo Husa na provázku Brno a Stanica Žilina-Záriečie a tri premiéry 22. novembra 2009 na Stanici v rámci medzinárodného projektu 68-89 Divadlo.Doba.Dejiny.

  photo by fjk

 • Foto: Spolužiaci - derniéra

  photo by fjk

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics