Tag: ‘keramika’

  • Večerná keramika pre pokročilých

    Večerná keramika - tvorivá dvojhodina týždenne pre tých, ktorí už ovládajú základné zručnosti pri práci s hlinou, majú dostatok nápadov a viac-menej vedia (alebo čoskoro sa naučia) poradiť si aj v neprítomnosti odborného lektora. Poskytujeme slobodu výtvarného prejavu:-)), priestor dielne, hlinu a ostatné pomôcky a postaráme sa o vypálenie vašich výrobkov. Jednorázový poplatok za pobyt v dielni je  3,- €. Dielňa [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics