Večerná keramika pre pokročilých

05tazba-hlinyVečerná keramika - tvorivá dvojhodina týždenne pre tých, ktorí už ovládajú základné zručnosti pri práci s hlinou, majú dostatok nápadov a viac-menej vedia (alebo čoskoro sa naučia) poradiť si aj v neprítomnosti odborného lektora. Poskytujeme slobodu výtvarného prejavu:-)), priestor dielne, hlinu a ostatné pomôcky a postaráme sa o vypálenie vašich výrobkov. Jednorázový poplatok za pobyt v dielni je  3,- €. Dielňa prebieha každý utorok od 18.05 do 20.05.

Info a prihlasovanie:

hanka@stanica.sk, 0907 178 756


Tagged as: , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics