Tag: ‘for schools’

 • Stretnutie s učiteľmi ZŠ a SŠ, ktorých zaujíma Stanica
  streda 9. 2. 2011 o 15.00 (ZŠ) a 17.00 (SŠ)

  Vážení pedagógovia v Žiline a okolí!


  Viete o tom, že kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie časť svojho programu orientuje aj na školy?
  Chcete sa dozvedieť viac o nás a o programoch, ktoré ponúkame pre Vašich žiakov a študentov v oblasti súčasného umenia a kultúry – tvorby, teórie či histórie?
  Srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie pracovníkov Stanice a pedagógov základných a stredných škôl, ktoré sa uskutoční
 v stredu [...]

 • 3P - Priestor pre pohyb
  Lekcie zo súčasného tanca pre stredné školy a ZUŠ

  Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie a Tanečné divadlo Alternatív realizujú v priebehu roku 2010 výchovno - vzdelávací projekt 3P-Priestor pre pohyb, ktorého hlavným zámerom je sprístupnenie súčasného tanca širokej verejnosti, predovšetkým však generácii študentov základných, stredných a základných umeleckých škôl v meste Žilina a širšom regióne.
  Projekt 3P- Priestor pre pohyb zahŕňa cyklus prednášok na pôde školy, [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics