Európa pre občanov
seminár Európskeho kontaktného bodu
utorok 30. 5. 2017, 10.30 – 13.30

Európa pre občanovSte neziskovka s európskym presahom? Zišiel by sa vám grant na prevádzku? Potom je tu pre vás trojročný prevádzkový grant programu Európa pre občanov. O tom, aké podmienky musíte splniť, koľko sa dá žiadať, čo všetko sa dá financovať a kedy bude uzávierka sa dozviete na seminári Ako na európske granty, organizátorom ktorého je Európsky kontaktný bod.

Seminár bude zameraný na prevádzkové granty v rámci oboch programových akcií: 1. Európska pamäť a 2. Podpora demokracie a občianskej participácie. Hlavným cieľom prevádzkových/štrukturálnych grantov je podporiť neziskové organizácie s európskym presahom, ktoré prostredníctvom svojich každodenných a pravidelných aktivít prispievajú k napĺňaniu cieľov programu Európa pre občanov.

Prevádzkové granty sú určené predovšetkým organizáciám občianskej spoločnosti zameraným na európske pamätné udalosti, pôsobiacim na európskej úrovni, ďalej európskym organizáciám pre výskum verejnej politiky (tzv. think-tankom) a celoeurópskym platformám, ktoré plánujú podať projekt v októbrovej uzávierke 2017.

Registrácia na seminár bude prebiehať na stránke www.europapreobcanov.sk.

Vstup voľný.

Stanicu podporuju

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics