Cooltúra pre školy
projekcia filmu za účasti Mira Rema
pondelok a utorok, 21. a 22. 11. 2016

cooltura

Pri príležitosti krátkeho pobytu režiséra-dokumentaristu Mira Rema v Žiline ponúkame (stredným) školám možnosť projekcie jeho kontroverzného autorského dokumentu Cooltúra a diskusie s autorom po premietaní. Film prinášame v spolupráci s režisérom a platformou Dokument na kolesách. Čas premietania prispôsobíme vám. Poplatok za premietanie je 0,50 €/osoba. Prihlasovanie mailom alebo telefonicky: 0907 178 756, hanka@stanica.sk.

Pilotný ročník platformy Dokument na kolesách odštartoval s filmom Cooltúra dokumentaristu Mira Rema. Tento kontroverzný dokument ukazuje a demaskuje viaceré negatívne kultúrno-politické syndrómy súčasnej slovenskej spoločnosti. Z dôvodu nesúhlasu niektorých účinkujúcich so zverejnením filmu je možné legálne ho premietať len v rámci študijných projekcií.

Dokument na kolesách je platforma alternatívnej distribúcie autorských dokumentárnych filmov formálne zastrešená distribučnou spoločnosťou Filmtopia. Projekt je zameraný na gymnáziá, stredné, vysoké školy a univerzity na Slovensku.

Dokument na kolesách premieta vo vzdelávacích inštitúciách (alebo na „prenesenej” akademickej pôde) kreatívne dokumenty, ktoré majú z rôznych dôvodov problém dostať sa do bežnej kinodistribúcie, ale sú kvalitné a môžu prispievať (často aj vtipne) k rozvíjaniu verejného diskurzu.

Dokument na kolesách sa opiera o trend mediálneho vzdelávania. Na premietnutých filmoch demonštruje, že dokumentárny film môže byť samostatným umeleckým druhom. Projekcie filmov študentov a absolventov Ateliéru dokumentárnej tvorby Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave sú spojené s profesionálnymi lektorskými úvodmi poslucháčov filmovej vedy z Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU a miniprednáškami na tému „autorský dokumentárny film”. Po každom premietaní zároveň prebieha moderovaná diskusia s tvorcom filmu.

Najnovší článok Miloša Krekoviča v Denníku N: Film o našej nekultúre stopli Rytmus a Majk Spirit, premieta sa na školách.

Stanicu podporuju

Tagged as: , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics