Intermarium
výstava, galéria Plusmínusnula
27. - 28. 8. 2016
komentovaná projekcia videí v sobotu 27. 8. 2016 o 17.00

chto-delat

Chto Delat, Partisan Songspiel. A Belgrade Story, 2009, záber z videa

Výstava Intermarium v galérii Plusmínusnula predstavuje tretiu epizódu projektu Intermarium, ktorý sa zaoberá identitou a špecifickosťou regiónu Strednej Európy. Predchádzajúce časti projektu sa odohrali v galérii Futura v Prahe a v galérii Chimera-Project v Budapešti. Každá výstava predstavovala odlišné aspekty regiónu: výstava vo Future naznačovala všeobecnú víziu Strednej Európy v prácach českých, maďarských, poľských a slovenských umelcov, výstava v galérii Chimera-Project bola zameraná na fungovanie umelcov v kolaboratívnych skupinách.

Slovenská časť projektu bude rozdelená do dvoch častí. Prvú bude tvoriť prezentácia videí (v sobotu 27. 8. 2016 o 17.00) z výstav vo Future a v Chimera-Project, ktoré budú doplnené o kurátorský komentár. Druhá časť bude striktne interaktívna. Počas dvoch dní (od 10.00 do 18.00) budú mať diváci príležitosť vytvoriť kybernetické Intermarium, prostredníctvom hrania strategickej počítačovej hry. Základom tejto časti výstavy v galérii Plusmínusnula bude hra simulujúca obdobie Strednej Európy od 16. po 18. storočie. Realitu simulovanú tvorcami a programátormi je možné považovať za jednu z mnohých fantastických vízií regiónu Strednej Európy. Tie ovplyvňujú vnímanie regiónu a jeho histórie, aj napriek tomu, že ide o alternatívnu ríšu asimilovanú populárnou kultúrou.

Umelci: Azorro, Chto Delat, Rafani
Kurátori: Łukasz Białkowski, Piotr Sikora

Výstava Intermarium je otvorená v sobotu 27. a nedeľu 28. 8. od 10.00 do 18.00 h. Komentovaná projekcia videí bude v sobotu 27. 8. 2016 o 17.00. Vstup je voľný.

Galériu Plusmínusnula nájdete v Žiline na Hurbanovej ulici č. 11 - v priestore informačného centra pri Novej synagóge.

Stanicu podporuju

Tagged as: , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics