Divadlo Štúdio tanca a Jozef Fruček:
From side of a man From side of a woman
tanečné predstavenie a diskusia
štvrtok 14. 4. 2016, 19.00

From side of a man From side of a woman; foto: Vlado VeverkaBanskobystrické Divadlo Štúdio tanca spolu s choreografom Jozefom Fručekom vytvorili odvážne provokatívne predstavenie o ľudskej surovosti a krutosti. Zobrazením zúrivosti, zloby a agresie upozorňujú na devastáciu ľudskej suverenity, temné stránky psychiky a hranice ľudského konania.

Po predstavení bude nasledovať diskusia so súborom a riaditeľkou Divadla Štúdia tanca, v ktorej nám priblížia ich tvorbu a súčasnú situáciu ovplyvnenú nedávnymi politickými udalosťami v regióne a na Slovensku.

Temné kruté témy nie sú v tvorbe Jozefa Fručeka odejinelé. Dlhodobo sa zaoberá extrémnou fyzickou akciou na pozadí násilia a manipulácie. Jeho tvorba je štúdiom provokácie, cieľom predviesť túžiace telo ako nástroj k vytvoreniu vlastného sveta a poznania. Spolu s tanečníkmi Divadla Štúdia tanca vytvorili predstavenie so silnou výpoveďou o temnej zvrátenej stránke v nás.

„V štyroch fragmentoch skúmame a vytvárame ódu na telo, ktoré dokáže vyjadriť naše vnútorné pocity, túžby a vízie. Je to narážajúce telo, túžobný nástroj potrebný na vytvorenie vlastného sveta a poznania. Čin, za ktorý budeme adekvátne potrestaní. Solárna sexualita je termín, ktorý som si požičal od môjho priateľa, filozofa, Stephena Alexandra; tu je úryvok z jeho textu: „Je bezpochyby nádherné cítiť horúce bozky na našej koži a otvoriť sa ako kvet pred slnkom, keď je žena zamilovaná, ale to isté slnko pije krv a páli mäso. Časť špekulácií realizmu, ktorý skúma do akej miery je zaoberanie sa pravdivosťou „reality“ dôležité. - Stephen Alexander (2011).“
Jozef Fruček

Choreografia: Jozef Fruček
Asistentka choreografa: Reut Aviran
Hudba: Vasilis Mantzoukis
Scénografia: Jozef Fruček
Kostýmy: Marek Gašpar Šafárik
Svetelný dizajn: Ján Čief, Jozef Fruček
Tanec: Tibor Trulik, Lenka Rajchmanová, Jakub Jeňo, Maria Hernando Blasco, Julia Kannewischer

Jozef Fruček je zakladajúcim členom skupiny RootlessRoot. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde v roku 2002 ukončil svoje doktorandské štúdium a získal titul PhD. V rokoch 2002 - 2005 bol členom súboru Ultima Vez Wima Vandekeybusa, je tvorca predstavenia Blush (v javiskovej a filmovej verzii) a Sonic Boom. V rokoch 2005 - 2006 spolupracoval s Kráľovským flámskym / holandským divadlom v Bruseli v rámci svojej vlastnej tvorby. V roku 2006 Fruček a Linda Kapetanea vytvorili RootlessRoot ako nástroj pre ich vlastnú produkciu, výskum a výučbu. Spoločne s Lindou Kapetanea rozvíjajú výskumný program „Fighting Monkey“, kde využili metodiku bojových umení v oblasti vzdelávania tanečníkov, hercov a vývinu profesionálov.

Od roku 2006 - 2011 pôsobil na Pedagogickej fakulte na Aténskej tanečnej škole. Od roku 2012 je Jozef Fruček členom učiteľského kolektívu Univerzity Štátnej dramatickej školy Ludwika Solski v Krakove, v Poľsku.

RootlessRoot Company vznikla v Aténach, kde vytvára svoj vlastný fyzický jazyk, chaotický, surový a nachádzajúci sa v opozícii voči kultúrnemu a politickému prostrediu, ktoré ich obklopuje. Ich prístup vychádza z presvedčenia, že čas hrdinov ešte stále definitívne neskončil a že telo dokáže stále vyjadriť najskrytejšie túžby, pocity a predstavy.

Divadlo Štúdio tanca je etablovaným profesionálnym tanečným divadlom. Na slovenskú scénu dlhodobo prináša autorské projekty, ktorými približuje publiku súčasný tanec a filozofiu moderného tanečného divadla. Doposiaľ premiérovo uviedlo 40 celovečerných inscenácií, z toho 3 predstavenia pre deti a množstvo exteriérových tanečných projektov, v ktorých spolupracovalo s viacerými slovenskými a zahraničnými umelcami.

Divadlo hosťovalo na viacerých domácich scénach a reprezentovalo Slovensko na prestížnych medzinárodných festivaloch v Česku, Poľsku, Maďarsku, Bosne a Hercegovine, Rusku, Nemecku, Taliansku, Egypte, Japonsku, Belgicku, Indii a vo Francúzsku. Na základe tvorby divadla vznikli dve filmové produkcie – film Tak dávno som Ti nenapísala podľa rovnomennej inscenácie (réžia Andrea Horečná) a Štúdio tanca (autori Peter Begányi a Michal Večeřa) – a viacero dokumentov inšpirovaných činnosťou divadla.

Divadlo Štúdio tanca sa vo svojej činnosti snaží nepodliehať tlaku „popkultúrnych“ tendencií, ktoré v spoločnosti prevládajú a nesú so sebou úpadok emocionálnych a etických hodnôt. Vo svojej tvorbe podporuje diela kreatívne, ktoré vyžadujú nielen postoj tvorcu, ale aj postoj divácky.

V roku 2013 Divadlo Štúdio tanca oslávilo 15. výročie svojej existencie.

Zuzana Ďuricová Hájková pôsobí ako choreografka, pedagogička a riaditeľka Divadla Štúdio tanca. Je absolventkou VŠMU v Bratislave v odbore choreografia a rovnako aj umeleckej stáže v Györskom balete v Maďarsku. Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobila na Tanečnom konzervatóriu v Bratislave, umelecky viedla súbor moderného tanca Auriga a Skupinu súčasného tanca. Ako choreografka spolupracovala s mnohými divadlami na Slovensku, ale aj v zahraničí (napr. DAB Nitra, DJZ Prešov, BDnR Banská Bystrica, Klicperovo divadlo  H. Králové, Východočeské divadlo Pardubice, Národní divadlo Praha). Pôsobila ako umelecká šéfka baletu Štátnej opery, ako zakladateľka a pedagogička tanečného odboru Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Od roku 1998 je riaditeľkou Divadla Štúdio tanca, profesionálneho tanečného divadla.

Je držiteľkou 1. prémie v Celoštátnej československej choreografickej súťaži za projekt Stop, získala ocenenie za najlepšiu réžiu a choreografiu predstavenia Nové stromy vo mne a v roku 2009 hlavnú cenu festivalu DIV za predstavenie Blízkosť vzdialených. Za 15 rokov existencie divadla vytvorila dve desiatky autorských projektov, napr. Sattó-Tanec vetra, Tichá púšť, Tak dávno som Ti nenapísala, Lososy, Jadro a na Slovensku sa stala výraznou osobnosťou rozvíjajúcou povedomie v oblasti súčasného tanca.

www.studiotanca.sk
www.rootlessroot.com

Vstupné: 5,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)
Predpredaj: www.predpredaj.sk
Vstupenky si môžete kúpiť online, osobne na ktoromkoľvek z predajných miest Predpredaj.sk alebo priamo na Stanici.

Stanicu podporuju

Tagged as: , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics