Zapojte sa do projektu „Vieš, čo vidíš?”

V utorok 21. apríla o 17.00 vás pozývame do žilinského kníhkupectva Artforum na prezentáciu fotografického projektu Illah van Oijen a zároveň vás chceme poprosiť o zapojenie sa do projektu „Vieš, čo vidíš?”, ktorý pripravujeme spolu s Illah a združením Mulica.

zilina-may-201215

(c) Illah van Oijen, Žilina, máj 2012

Projekt mapuje verejný priestor Žiliny a hľadá náš vzťah k nemu. Interaktívny projekt je zameraný na zber textov, materiálov, poznámok, vízii, legiend, starých fotografií a súvislostí k reálne existujúcim miestam. Buduje mentálnu mapu mesta, ako miesta tvoreného ľuďmi.

Predstavíme vám internetovú stránku a výtlačok knihy, ktoré slúžia na zber textov pre konečný výstup - fotografickú knihu / dokument o meste. Webová stránka a dva skúšobné výtlačky knihy obsahujú fotografie z celej Žiliny. Do knihy alebo na webstránku má každý možnosť zapísať ku konkrétnej fotografii - miestu svoj vlastný príbeh, vedomosť, zážitok. Každý vlastníme množstvo príbehov a vedomostí o rozdielnych aspektoch mesta, formovaných našimi skúsenosťami, pamäťou, znalosťou. Každý vidíme miesto inak – jedná sa o rovnaké mesto alebo množstvo miest v jednom? Nerozlišujeme medzi subjektívnou, objektívnou, pravdivou, alebo vymyslenou informáciou - každá patrí do celkovej skladačky, mapy mesta.

Z vašich textov vznikne výsledná fotografická kniha a pocitová, zážitková mapa Žiliny.

Tagged as: , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics