Stenograficky o prvom sympóziu scénografie
>>report z víkendového sympózia

sympozium_scenografie-_1Cez víkend 23. - 25. januára prebehlo prvé tohtoročné víkendové detské sympózium zamerané na scénografiu. Odohralo sa vo veľmi komornej a príjemnej atmosfére.

Ako lektorky prišli Janka Šturdíková a Katka Žgančíková - popri všetkom čo obe robia, sa ich činnosť stretáva v divadle Non.Garde.

Sympózium začalo úvodom o tom, čo to vlastne scénografia je a aký veľký rozsah môže mať. Po prediskutovaní teórie nasledovala práca - príprava scény k sobotňajšiemu programu na Stanici. U návštevníkov večernej akcie zožala patričný úspech!

To, že scénografia nie je len o scéne ale aj o kostýmoch a vystihnutí charakterov pomocou outfitu si zúčastnení mohli vyskúšať v nedeľné popoludnie, ktorým sa končilo prvé sympózium scénografie.

Ďalšie scénografické sympózium pripravujeme na apríl, lektorovať ho bude Tereza Bartůňková aktuálne študentka scénografie na Katedre alternativního a loutkového divadla na pražskej DAMU.

Prvky scénografického umenia zaradíme aj do programu Jarných prázdnin 2015 na Stanici.

Tešíme sa že naše/vaše deti boli, alebo budú pri tom!

Tagged as: , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics