Hana Varadzinová:
Herecký tréning performera v línii telo – priestor – rytmus
divadelno-pohybový workshop
sobota – nedeľa, 31. 5. – 1. 6. 2014

workshop Farma v jeskyniDivadelno-pohybová dielňa zameraná na herecký tréning performera v línii telo – priestor – rytmus a na spôsoby objavovania výrazu performera a tiež prácu s prvkami výrazu a artikuláciou fyzického prejavu. Lektorkou dielne je Hana Varadzinová, absolventka pražskej DAMU a súčasne dlhodobá členka medzinárodného divadelného súboru Farma v jeskyni.

Medzinárodné divadelné štúdio Farma v jeskyni je držiteľom hneď niekoľkých prestížnych ocenení, okrem iného aj Európskej ceny Nové divadelné reality a niekoľkých nominácií na Štátnu cenu Ministerstva kultúry za prínos v oblasti divadla. V roku 2006 získal súbor tiež Cenu Alfréda Radoka. Farma v jeskyni dlhodobo skúma ľudský výraz a mimoslovnú sociálnu komunikáciu. Materiálom pre prácu s výrazom hercov sú špecifické kultúrne prejavy: pieseň, rytmus, fyzický text, priestor, uzemnenie tela a hlasu, kvality pohybu a narácie skrz intencie jednotlivých častí tela. Tvar pohybu, intonácia hlasu, tektonika rytmu je zhmotnením nepomenovateľnej ľudskej skúsenosti a cestou k prekonaniu hraníc sebaurčenie.

Účastníci dielne tak majú jedinečnú možnosť vyskúšať si praktické postupy tvorivej a autorskej práce, ktorými herci Farmy v jeskyni prechádzali pri vytváraní vlastných inscenácií.

Info a prihlasovanie: robo@stanica.sk, 0907 425 221
Účastnícky poplatok 35,00 €
Uzávierka prihlášok je 24. 5. 2014. K prihláške pripojte krátke CV.

logo MK SR

Tagged as: , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics