Víkendové ilustrátorské sympózium s Martinom Krkoškom
workshop pre deti
sobota - nedeľa 22. - 23. 3. 2014

Nielen marec je mesiac knihy, v našich ateliéroch je celý rok 2014 rokom (ilustrovanej) knihy. Ďalšie sympózium pre mladých ilustrátorov má atraktívny podtitul Horror .-) Kladie si za cieľ ilustrátorsky dotvoriť na Stanici vznikajúce hudobné dielo - súčasnú operu (projekt Karaoke Europe). Ilustrátorské sympózium prebehne v sobotu a nedeľu popoludní - paralelne s tretím nácvikom opery. Zbierka strašidelných až hororových námetov, booklet CD nosiča, návrh na plagát, úprava operného libreta – to všetko sú potrebné tlačoviny, ktoré treba spracovať nielen po obsahovej, ale tiež po ilustrátorskej, typografickej a grafickej stránke.

Časový harmonogram: sobota 22. 3. 2014, 13.00 - 18.00; nedeľa 23. 3. 2014, 13.00 - 18.00
Info a prihlasovanie: martu@stanica.sk, 0949 354 582

d00_8309horror_

mjk
Martin Krkošek je grafik, ilustrátor a animátor, náš bývalý EVS dobrovoľník a mužská polovica dielne Uutěrky.

Dlhodobo so Stanicou spolupracuje na rozmanitých projektoch pre deti a vzdelávacích workshopoch pre školy. V súčasnosti sa viditeľne podieľa aj na redizajne a ručnej realizácii staničných plagátov.

loga-na-webProjekt je realizovaný v rámci medzinárodného projektu Karaoke Europe, financovaného s podporou Európskej Komisie a Ministerstva kultúry SR. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics