Programy pre základné školy
október - december 2013

Vzdelávacie oddelenie Stanice spravuje tiež Kunsthalle Nová synagóga a galériu Plusmínusnula. V nasledujúcich riadkoch zhrnieme, čo všetko máme aktuálne pripravené pre návštevy zo základných škôl.

Exkurzie a dielne na Stanici - jeseň 2013
9324023437_825651017a_zExkurzia v priestoroch kultúrneho centra Stanica - nazriete do kompletných priestorov a uvidíte, čo sa kde práve deje, premietneme film o minulosti Stanice, budete mať možnosť pobesedovať s niekým, kto na Stanici pracuje, alebo vyspovedať zástupcov zahraničných dobrovoľníkov, ktorí tu vypomáhajú po celý rok.
Exkurzia do grafickej a knižnej dielne Uutěrky - grafické techniky, sieťotlač a ručná knižná väzba - to je to, na čo sa špecializuje dielňa Uutěrky, ktorá sa zabývala v podzemí Stanice. Neváhajte ich pracovne navštíviť a niečo z toho vyskúšať.
Ateliér animovaného filmu - na Stanici máme bohaté skúsenosti s workshopmi animovaného filmu a animácia má tisíc a jeden ďalších spôsobov - dokážete nájsť ten svoj?
Fotodielňa / kreslenie svetlom - hravá dielňa, ktorá deti nadchne, pretože sprostredkuje atraktívnu techniku fotenia v úplnej tme pri dlhej expozícii.
Zvuková dielňa - zvuk môžeme nielen počúvať, ale tiež snímať, modelovať, vrstviť, strihať a lepiť, aby sme si to nakoniec zasa celé vypočuli.
Na hociktorú z menovaných exkurzií/dielní si vyhraďte minimálne 1,5 - 2 hodiny. Pracujeme so skupinami v maximálnej veľkosti jednej triedy. Cena bežného dvojhodinového (= 120 min.) workshopu je 2,- €/ osoba, pri časovo a finančne náročných aktivitách účtujeme min.cenu 15,- €/ skupina. Ako platidlo je možné použiť aj kultúrne poukazy, avšak iba do 11.11.2013.

Hviezdna história Novej synagógy - prednáška o Novej synagóge / Kunsthalle Žilina
img_8356Sprostredkovanie zaujímavej faktografie o kultúrnej pamiatke v centre nášho mesta, ktorá je tiež v našej správe a prechádza dôkladnou rekonštrukciou. Forma prednášky je postavená na otázkach, ktoré zapájajú žiakov do úvah a diskusie. Témy týkajúce sa histórie, problematiky židovstva, architektúry i umenia. K téme sme vydali pôvabný grafický materiál o symbole hviezdy.
Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu synagógy a aktuálne ročné obdobie prednášku realizujeme na Stanici. Možnosť realizovať pre žiakov oboch stupňov ZŠ. Prednášku je možné prepojiť s grafickým workshopom. Program je určený skupine v max. veľkosti 1 triedy.
Vstupné prednáška 1,-/ osoba (trvanie min. 60 minút), prednáška+workshop 2,50/ osoba (trvanie cca 2,5 hod), do 11.11.2013 je možné hradiť aj kultúrnymi poukazmi.
www.novasynagoga.sk

Jakhetane čiže Spolu - ponuka termínov diskusií o spolunažívaní s menšinami a o ľudských právach
spolu2013Prešovské združenie Jakhetane/Spolu a jeho priatelia a spolupracovníci podnikajú aktivity prepájajúce majoritnú spoločnosť s Rómskou menšinou. Spolupodieľali sa na tvorbe dokumentov o histórii Rómskeho etnika a o dobrých príkladoch spolunažívania Rómov a nerómov. Projekcie vybraných filmov s lektorským výkladom trvajú 60-80 minút.
Ideálne pre vedenie diskusie je jedna trieda druhého stupňa ZŠ, prípadne zmiešaná skupina v max. veľkosti 35 žiakov. Vstupné 1,- €/ žiak, do 11.11.2013 je možné použiť aj kultúrne poukazy.
Aktuálne stanovené termíny
: pondelok 11.11.2013, utorok 12.11.2013, vždy o 9.00 a 11.00.

Výstavný program v galérii Plusmínusnula - originálne prehliadky výstav v galérii Plusmínusnula v centre mesta (Mydlárska ulica 1)
8734102871_7145b243ac_bAk galériu vnímate iba ako miesto súvisiace s výtvarnou výchovou, skúste spolu s nami odkryť aj iné uhly pohľadu - napr. ako alternatívny priestor pre výučbu cudzieho jazyka či učebňu multimédií. Umenie má široký kultúrny kontext, poskytuje možnosť odhaľovať súvislosti a prierezové témy, ku ktorým sa inak v škole nedostanete.
Programy v galérii ponúkame v štyroch základných modeloch pre rôzne vekové skupiny, ktoré variabilne prispôsobujeme akejkoľvek výstave.
+- Prvýkrát v galérii so súčasným umením - hravá prehliadka výstavy doplnená jednoduchým modelovacím workshopom. Pre žiakov na I. stupni ZŠ
+- Multimediálne cvičenie - výstava doplnená akciou, dramatizáciou, zvukom, animáciou. Pre žiakov oboch stupňov ZŠ
+- Jazykové cvičenie - galéria ako originálne prostredie pre učenie sa cudzieho jazyka. Pre žiakov oboch stupňov ZŠ
+- Ruka v ruke s ďalšími - prehliadka výstavy v širších kultúrnych súvislostiach, v kontexte s ďalšími autormi, so svetovým umením a pod. Pre žiakov na II. stupni ZŠ
Možnosť zorganizovania aktivít je predpoludním i popoludní, čas trvania programov je 45 - 90 minút. Veľkosť skupiny max. 1 trieda, vstupné 1,- € / osoba, do 11.11.2013 je možné ho uhradiť aj kultúrnymi poukazmi.
http://plusminusnula.blogspot.sk

Info a prihlasovanie na všetky programy: hanka@stanica.sk, 0907 178 756

Tagged as: , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics