Farma v jeskyni: Základný herecký tréning
workshop
štvrtok - sobota, 28. - 30. 3. 2013

Intenzívny medzinárodný divadelný workshop pod vedením Hany Varadzinovej a členov štúdia Farma v jeskyni ponúkne praktické cvičenia, ktorými herci prechádzali pri vytváraní inscenácie Čakáreň. Premena elementov fyzického a hlasového tréningu do práce s výrazom. Akcia inšpirovaná vzťahom tela, zvuku a priestoru.

farm-in-the-cave-workshopAkcie, ktoré boli zárodkom neskoršej inscenácie Čekárna, vznikali v priebehu mezinárodného projektu Cesta do Stanice a reagovali na špecifiká priestoru čakárne v budove železničnej stanice Žilina-Záriečie.

Hlavný lektor: MgA. Hana Varadzinová, PhD, 1977
- herečka, od r. 2001 členka Farmy v jeskyni, podieľala sa na všetkých projektoch štúdia
- pôsobí ako lektorka workshopov Farmy v jeskyni v Prahe, zahraničí a na viacerých umeleckých školách
(DAMU, Praha, AKU Banská Bystrica)
- vyštudovala činohru a herectvo na JAMU v Brne, doktorské štúdium absolvovala na DAMU v Prahe

hana-varadzinova-stanica2

Termín (Harmonogram): 28. - 30. marca 2013 (28. marec 15.00 - 20.00, 29. marec 09.30 - 19.00, 30. marec 09.30 - 12.30)
Cena: 50,00 € pracujúci a profesionáli, 35,00 € študenti, nezamestnaní. Limitovaný počet miest.
Pracovný jazyk na workshope: angličtina (stačia základy)
Prihlasovanie: vinciane@stanica.sk, treba poslať krátky životopis a niekoľko viet o motivácii zúčastniť sa workshopu - v angličtine.
Uzávierka: prihlásiť sa treba čím skôr, najneskôr do 14. marca 2013
Miesto konania: Stanica Žilina-Záriečie
V cene je možnosť bezplatného ubytovania na Stanici Žilina-Záriečie – treba túto požiadavku napísať pri prihlasovaní.

Tagged as: ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics