Alef 0
diskusný večer
štvrtok 28. 2. 2013, 18.00

kalkulačkaAlef je bod v priestore, ktorý obsahuje všetky ostatné body. Každý, kto hľadí do neho, môže vidieť všetko, čo je vo vesmíre, z každého uhla pohľadu súčasne, bez skreslenia, prekrývania alebo zmätenosti. … (Borges)

Prvý z cyklu diskusných večerov, ktoré sa budú venovať literatúre, umeniu a novým médiám. Teoretikov, praktikov alebo doktorandov, ktorí prídu rozprávať o konkrétnych témach, predstavuje Zuzana Husárová, ktorá sa sama venuje elektronickej literatúre a experimentu.

Tentokrát je pozvaný Dušan Barok a diskutovať sa bude aj o voľnom prístupe k informáciám na internete.

Dušan Barok je zakladateľom wiki Monoskop, ktorá sa venuje dejinám mediálnej kultúry a umenia, a taktiež sprístupňuje mnoho pôvodných prác, nahrávok, filmov, či videí, najmä zo stredovýchodnej Európy. Súčasťou tejto otvorenej iniciatívy je aj Monoskop Log, ktorý prezentuje publikácie z oblasti súčasnej kultúry, médií, experimentu, umenia, softvéru a ich prepojení. Témou večera bude vnímanie kultúrneho materiálu, jeho sprístupňovanie verejnosti, otvorený prístup k informáciám, participácia na spoločenskom dianí a alternatívne možnosti vzdelávania sa.

http://monoskop.org
http://monoskop.org/log

Vstupné: 2,00 €

Tagged as: , , , , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics