(Detské) sadrové sympózium
workshop
piatok - sobota, 12. - 13. 10. 2012

Sadrové sympóziumSadru si najčastejšie predstavíme v súvislosti so zlomeninou alebo opravovaním dier v stene. Je to však užitočný a vďačný sochársky materiál. Český výtvarný umelec Stanislav Kolíbal napríklad oceňuje vlastnosti tohto bieleho prachu slovami: „Mám rád bielu a mám rád sadru, aj keď je sprofanovaná a spájaná s gýčom, pretože samotná nie je vlastne ničím. Tento materiál dopredu nič nepredurčuje a nevnucuje, ale vie sa veľmi dobre prispôsobiť všetkým vašim myšlienkám a predstavám…

Účastníci sympózia sa dozvedia kde všade sa v sochárstve sadra používa(la), predvedieme si, ako ju technicky zvládnuť a ako z nej vytvoriť želaný umelecký výtvor.

Slovo sympózium si na Stanici spájame najmä s obľúbenými letnými detskými sympóziami. Sadrové sympózium bude prvé z rady kratších a „neletných“ sympózií, ktoré zavádzame v tejto sezóne. Okrem tejto časovej odchýlky sa akcia bude riadiť podobnými princípmi ako všetky naše ďalšie sympóziá - bude to intenzívna dielňa, vznikne v spolupráci s profesionálnymi tvorcami a jej účastníkmi môžu byť deti už od 6 rokov, starší žiaci, študenti i dospelí.

Lektori: Mgr. art. Jana Huljaková a Mgr. art. Tomáš Cetera

Časový harmonogram:

piatok 12. 10. 2012: 15.00 - 18.00
sobota 13. 10. 2012: 13.00 - 18.00 (s prestávkou na olovrant)

Limitovaný počet účastníkov: 12
Cena sympózia je 15,00 € / osoba (v cene je materiál, pitný režim a sobotné občerstvenie-olovrant)

Na sympózium je nutné sa prihlásiť - 0907 178 756, hanka@stanica.sk

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics