Musica Falsa et Ficta: Ďalšie variácie pre Goldberga
koncert / Vážna hudba nevážne
streda 23. 5. 2012, 20.00

Musica Falsa et FictaBol by dnes Bach improvizujúcim noiserom? Koncert v medzinárodnom obsadení pre zbor, improvizujúci orchester a turntablistu preberá formotvornú výstavbu Goldbergovských variácií. Dielo je akceptované, voľnosť komentára však otvorená. Nastane punk?

Ideou diela je syntetizovať dnešné improvizačné techniky na všetkých úrovniach hry – od dirigenta cez hráčov, kombinácie medzi spevom, nástrojmi a elektronikou až po „turntablistu”. Všetci hráči majú presne špecifikované techniky a spôsoby hry. Prevedenie je otvorené spontánnej a intuitívnej improvizácii v kombinácii s formotvornou fixáciou konkrétnych modelov, priraďovaných a postupne gradovaných v následnosti jednotlivých variácií. Hráči majú vopred zadefinované umiestnenie v jednotlivých variáciách, pričom moment sóla v kolektívnom hraní určuje dirigent. Turntablista nahradzuje barokové basso accompagniato. Scratchingom, remixovaním diela, ako aj zadávaním rôznych úrovní rýchlosti platní pôvodných variácií podnecuje v hráčoch predstavivosť pre charakterizovanie danej techniky hry.

Obsadenie:

Husle: Irene Kepl (A)
Spev: Dalibor Kocián
Spev / flauta : Silvia Suchánková
Bicie: Lenka Novosedlíková
Alt. saxofón: Alexander Platzner
Trúbka / preparovany klarinet / elektronika: Petr Vrba
Trombón: Mikuláš Havrila
Preparovaný cimbál: Michal Paľko
Preparovaná gitara: Michal Matejka
Kazeťák / Kazety: Samuel Szabo
Dirigent: Miroslav Tóth

Výzva - hľadáme členov zboru nespevákov! Podrobnosti nájdete v článku Dalibor Kocián: (Ne)spevácky workshop.

Vstupné: 4,00 / 2,50 € (dospelí / študenti)

Fotografie nájdete na našom flickri TU.

Tagged as: , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics