TECHNOlógia
workshop
pondelok – sobota, 16. - 21. 4. 2012

TECHNOlógiaWorkshop pre študentov Katedry maľby a iných médií VŠVU pod vedením Mgr. art. Martina Špirca, ktorý učí predmet s rovnakým názvom. „Ako sa odrážajú podmienky vzniku diela a ako sa odráža myšlienka umelca v podobe hotového artefaktu. Dokumentujeme jednotlivé fázy vzniku „obrazu” s dôrazom na experimentovanie s technikou maľby ako aj s novými médiami. TECHNOlógiu nechápeme ako postup (návod) pri práci na obraze. Má ambíciu podnietiť študentov k zvedavosti, možnostiam (experimentovaniu), nadšeniu, odstupu, nadhľadu a irónii,” napísal Martin Špirec k workshopu, ktorý na týždeň presťahuje študentov z Bratislavy do Žiliny.

Workshop je uzavretou akciou a nedá sa naň prihlásiť. Môžete však vidieť prezentáciu výstupov, ktorá bude na záver sobotu 21. 4. po skončení Slam Poetry a jej súčasťou bude aj VJing a projekcia.

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics