Vzdelávacie programy Stanice: tipy pre základné školy na mesiac OKTÓBER 2011

4190681594_e9229fd7e1Po prázdninách opäť začíname uverejňovať články o programoch pre školy. Tieto ponuky zasielame tiež e-mailom, preto ak si prajete byť informovaní priamo do vašej schránky, veľmi radi vás zaradíme do aktuálneho mailinglistu (ozvite sa na hanka@stanica.sk)

Začiatkom októbra v celom meste prebieha Žilinský literárny festival s nosnou témou Obraz – jazyk – písmo. A október je tiež mesiac, keď si pripomíname narodeniny vlaku Rajecká Anča – tentoraz úctyhodné - stodvanáste. Preto by sme vašu ctenú októbrovú pozornosť radi nasmerovali práve týmito smermi:

Foto-re-konštrukcia
- výtvarno-fotografická dielňa Vyberieme pre vás zopár podnetných, zaujímavých alebo aktuálnych obrazov a ich pokračovanie už bude na vás …tvorivá hra s konštruovaním obrazov, v hlavnej úlohe pozorné oko a FOTOAPARÁT. Obsah dielne sa prispôsobí akejkoľvek vekovej skupine žiakov, doporučené trvanie cca 2 hodiny. Cena: 1,50 € /osoba, min 15,- € / skupina

Cvrčko a Stano píšu, kreslia a viažu knihu
- výtvarno-literárno-knižná dielňa Na dielni sa predstavia cvrček Cvrčko, potkan Stano a ich ďalší kamaráti, ktorí žijú na Stanici veľmi aktívnym životom a spoznávajú umenie. Deti im pomôžu popasovať sa s náročnými úlohami komixových grafikov a kníhviazačov. Dozvedia sa tiež niečo o projekte Veľkej encyklopédie umenia. Vhodné najmä pre deti na I.stupni ZŠ, doporučená dĺžka trvania cca 2 hodiny. Cena: 1,50 € / osoba, min 15,- € / skupina

Pohyblivé obrazy v praxinoskope
– technicko-výtvarná dielňa s projekciou filmových ukážok Animovaný film je na Stanici obľúbeným fenoménom, venovali sme mu a aj ďalej budeme venovať mnoho času a energie. Najnovšie chceme spolu s vami objavovať, ako sa animovalo, keď ešte nebol vynájdený film. Obsah dielne prispôsobíme akejkoľvek vekovej skupine žiakov, doporučené trvanie cca 2 hodiny. Cena: 1,50 € / osoba, min 15,- € / skupina

Tajné znaky versus popletené jazyky
– jazykovo-výtvarná hra s ukážkami umenia Zážitková detektívna hra pracujúca s textami v cudzích jazykoch a rozmanitými druhmi písma a znakových kódov sa bude deťom páčiť tak, že si popritom ani nevšimnú, koľko sa toho naučia. Obsah dielne prispôsobíme akejkoľvek vekovej skupine žiakov, doporučená dĺžka trvania min. 2 hodiny. Cena: 1,50 € / osoba, min 15,- € / skupina

História a historky Rajeckej Anče
– premietanie a diskusia Projekcia detského animovaného filmu a dobových fotografií nás obrazovo prevedie celým 20.storočím až do súčasnosti. Obsah sprievodnej prednášky je možné prispôsobiť akejkoľvek vekovej skupine žiakov ZŠ, doporučená dĺžka trvania 1 hodina (I.stupeň) - 2 hodiny (II.stupeň) Cena: 1,- € / osoba, min 15,- € / skupina

Vstupné na aktivity je možné uhrádzať aj formou kultúrnych poukazov.
Svoju návštevu si prosím dojednávajte v dostatočnom predstihu.
Všeobecné princípy a stratégiu našich vzdelávacích programov pre ZŠ (Pripraviť sa.., pozor ART!) si môžete preštudovať alebo zopakovať tu.
Ďalšie info a registrácia záujemcov: Hana Hudcovičová Lukšů 0907 178 756, hanka@stanica.sk

A na záver ešte jeden inzerát: Hľadáme učiteľov slovenského jazyka a literatúry (príp. iných - napr. výchovných, humanitných alebo umenovedných predmetov) na druhom stupni ZŠ, ktorí by sa v spolupráci so Stanicou a so skupinou svojich žiakov chceli zúčastniť výskumno-tvorivého projektu na tému súčasný detský folklór. Plánované aktivity projektu sa zameriavajú na rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia a schopnosti efektívne a tvorivo pracovať s informáciami. Projekt bude realizovaný na jar 2012. Ak máte záujem, ozvite sa na vyššieuvedené kontakty.

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics