Jaro Viňarský: Trup a panva
tanečno-pohybový workshop
piatok – nedeľa, 4. – 6. 3. 2011

Priestor pre pohybcyklus Telo pod pokožkou / Anatómia pohybu a choreografie

Pohybovo-tanečný workshop pod vedením profesionálneho tanečníka Jara Viňarského. V novej sérii workshopov, ktoré sú súčasťou celoročného projektu Priestor pre pohyb, sa bude zaoberať pohybom vo vzťahu k ľudskej anatómii, pohľadom do hĺbky tela. Počas prvého víkendu sa zameria na trup a panvu. Tvorivá časť workshopu bude rozvíjať schopnosť artikulovať vlastné myšlienky a témy cez pohyb. Workshopy sú určené širokej verejnosti, hercom a umelcom aj z netanečných oblastí!

Anatómia pohybu – analytická, technická časť
Trup je centrálnou časťou tela. Trup má dvojakú funkciu, ktorá vychádza z jeho štruktúry kostí - chrbtice. Na jednej strane veľká mobilita trupu je možná vďaka flexibilite chrbtice, ktorá má 26 “úrovní” pohybovej artikulácie. Na strane druhej, akékoľvek poškodenie chrbtice má nežiaduci efekt nielen na kĺby, ale aj na miechu a nervové zakončenia prechádzajúce chrbticou. V tomto prípade obmedzenia pohybu, trup musí byť schopný vyrovnávať a stabilizovať jednotlivé časti chrbtice, najmä pri jej zaťažovaní. Táto dvojitá funkcia závisí od dobrej integrácie svalového systému trupu, situovaného jednak hlboko v tele alebo na jeho povrchu. Pohyby panvy je ťažké oddeliť od pohybov súvisiacich s chrbticou a preto sa nimi budeme tiež zaoberať počas tohto víkendového workshopu.

Anatómia choreografie – tvorivá časť
Začnime myšlienkou, že vieme ako tancovať. Zvyšok prenechajme tréningu. V tejto časti workshopu budeme pracovať na schopnosti každého účastníka artikulovať vlastné myšlienky (o tanci, pohybe, tele, umení, živote) a témy, ktoré by sme chceli reflektovať cez pohyb, tanečnú reč, vznikajúcu choreografovaním tela v čase a priestore. Budeme skúmať princípy tvorby a snažiť sa definovať si vlastný aestetický proces. Odhaliť zaužívané fyzické vzorce, podľa ktorých sa naše telo správa v dennom živote a nájsť spôsob ako ich využiť v práci so svojim telom ako telom tanečníka.

Info a prihlasovanie: bara@skokoz.sk, martina@stanica.sk
Účastnícky poplatok: 15,00 / 20,00 € (študenti / dospelí)

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics