Vzdelávacie programy Stanice:
tipy pre základné školy na mesiac MAREC 2011

Na mesiac marec sme pre Vás z dlhodobej ponuky vybrali:
  • Výstava súčasnej maľby -  Lucia Tallová a Jakub Reken - príďte objaviť  alebo tiež kriticky zhodnotiť dve tváre súčasnej slovenskej maľby - obsah výstavy Vám radi priblížime!!! Komentovaná prehliadka trvajúca cca 1 hodinu + diskusia a aktivity vo výstavnom priestore, cena 1,-€/osoba
  • Knihárska dielňa - knižku, zápisník, skicár, album, slovníček či herbár Vás môžeme naučiť si vyrobiť vlastnoručne! - workshop o knihe s lektorským úvodom, cca 2 hodiny, cena 1,50 €/osoba
  • Keramická dielňa - nádoba inšpirovaná umením prírodných národov  - workshop s lektorským úvodom, cca 2 hodiny, cena 1,50 €/osoba
  • Ako vzniká animovaný film? – komentované premietanie filmov a filmových ukážok animácie. Možnosť premietania aj pre 2 triedy naraz (max.okolo 60 osôb), trvanie cca 1-1,5 hod, cena 1,-€/osoba, (s rozšírenou možnosťou zorganizovania nadväzujúceho workshopu v menších skupinách)
  • Výtvarné vyučovanie na Stanici - váš bežný vyučovací rozvrh zrealizovaný v priestoroch Stanice, zážitkové tematické vyučovanie a aktivity čerpajúce z rôznych oblastí výtvarného umenia, trvanie podľa potreby cca 3-4 hodiny, cena 2,-€/ osoba.

3986782147_a95e8f5fde_b3Všetky tipy v ponuke je možné prispôsobiť a zrealizovať pre ľubovolnú vekovú kategóriu žiakov základnej školy. Ak Vás niektorý z programov v marcovej ponuke oslovuje ale nemáte možnosť navštíviť nás tento mesiac, všetky typy aktivít je možné zrealizovať aj v iných mesiacoch (jedinou výnimkou z tohto pravidla sú prehliadky konkrétne ponúkanej výstavy, pretože tá sa mení každý mesiac). Koordinácia programov v galérii a ateliéroch pre základné školy: hanka@stanica.sk, 0907 178 756 Tešíme sa na Vašu návštevu v marci!

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics