Foto a report: Memory kontrol

Memory kontrol 1989/2009 - Vždy pripravený!

alex_mlynarcik_zavery_89_zjazdu

November skončil. A s ním postupne aj spomínanie na udalosti spred 20.rokov. Medzi to intenzívne, nesentimentálne a multižánrové patril projekt Memory kontrol 1989/2009, ktorý prebehol bez veľkých slov v Bratislave a v Žiline na kultúrnej Stanici Žilina-Záriečie. Iniciátori, filozof Fedor Blaščák so študentami v Bratislave a spolu s tímom Stanice v Žiline v ňom tému pamäti rozpitvávali za pomoci oslovených umelcov – výtvarníkov, divadelníkov, dokumentaristov, aktérov novembra, dnešných študentov paralelne v niekoľkých vrstvách.

V Bratislave Memory kontrol nahliadol do akademického prostredia. Zaangažoval dnešných študentov sociológie na Filozofickej fakulte UK a sochy a architektúry na VŠVU, ktorí najskôr v archíve a následne formou oral history skúmali a dokumentovali situáciu a podmienky štúdia na svojich katedrách od čias normalizácie po dnes. VŠVU napríklad patrila medzi školy z najmasívnejšou obmenou pedagógov. Všetci pedagógovia sa tu po novembri vzdali svojich miest. Na sociológii zas zistili zaujímavý fakt, že štyria členovia katedry už v septembri 1989 napísali list Gustávovi Husákovi na podporu tzv. bratislavskej päťky. Nekomentované fragmenty rozhovorov potom ponúkli verejnosti formou exteriérovej textovej a zvukovej inštalácie na Hviezdoslavovom námestí. Stačili staré rádia v korunách stromov a v nich spomienky vtedajších aktérov. Asociácia na ilegálne vysielačky z minulosti bola zrejmá.

V zázemí na žilinskej kultúrnej Stanici prebiehal Memory kontrol ako intenzívny medzinárodný festival. Okrem iného s cieľom sprostredkovať príbehy ľudí, ktorí do toho išli bez bočných úmyslov, či snahou odkrývať malé príbehy, ktoré hýbali minulosťou, no dnes už zapadli. Oslovený významný predstaviteľ slovenského konceptuálneho a akčného umenia Alex Mlynarčík, vstúpil do Memory kontrol site-specific inštaláciou Závery 89.zjazdu nesplníme na tému pravda a fiaska viery. Klasickými a „zmutovaných“ heslami bývalého režimu pokryl telo mohutnej stavby divadelnej sály S2 patriacej ku Stanici. Fedor Blaščák vytvoril inštaláciu z textov dnes už takmer zabudnutého slovenského disidenta z Košíc Marcela Strýka (1955-1994). Strýko pracoval v civile ako traťový robotník. Jeho podnetné texty teda nainštaloval do plechových robotníckych skriniek – tam kde zvyčajne očakávate klasické „holé baby“. Ďalšími vrstvami boli diskusie aktérov novembra a projekcie relevantných dokumentov, ale aj divadelné vystúpenia z Čiech (divadlo Odnož - adaptácia pamätí Vasiľa Biľaka, divadlo Husa na provázku – Varieté Gott, divadlo Archa - Šanca 1989 ), z Rakúska skupina God’s Entertainment s performanciou vtipne komentujúcou tému nacionalizmus (fiktívna prehliadka maďarského mesta Györ v Žiline) a zo Slovenska divadlo Stanica s nepatetickým generačným posolstvom tých, ktorí „prišli zvrhnúť Havla“ pod názvom Posledná historická úloha mladej generácie. November teda skončil a spolu s ním aj Memory kontrol. Oživená pamäť kontrolovaná súčasnosťou. Spomienky sú opäť spomienkami. Na zabudnutie. 

Text: Ľubica Hustá, Foto: Fjk

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics