Tag: ‘underpass’

  • Naše Mesto 2012 – Naša Žilina
    dobrovoľnícky projekt
    piatok – sobota, 15. – 16. 6. 2012

    Ďalší ročník dobrovoľníckej akcie zamestnancov firiem, ktorí na deň zmenia pracovisko, aby pomohli dobrej veci. Je to však aj príležitosť pre vás všetkých zapojiť sa a pridať k úprave priestorov, v ktorých žijeme a na ktorých nám záleží. Spoločne vysadíme 200 metrov živého plota, aby bol priestor parku pri Stanici ešte zelenší. Vymaľujeme podchod pod [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics