Tag: ‘Slovenská filharmónia’

 • 2′ 16′′ a pol: Vesmírna odysea
  súčasná opera

  Najväčšou výzvou pri práci s detským orchestrom, zloženým z viac ako 20 detí, je dosiahnuť ticho. Naštudovanie slávnej skladby Johna Cagea 4′ 33′′ je v tomto zmysle nedosiahnuteľnejšie ako Bachove koncerty na jednej a Schönbergova dodekafónia na druhej strane. Tím okolo Mareka Piačeka sa však na to dal; aj keď s realisticky uskromnenými očakávaniami – [...]

 • Detské Karaoke sinfonium 4/2014
  hudobný workshop pre deti
  piatok - nedeľa, 11. - 13. 4. 2014

  Predposledný víkend slúžiaci k zohratiu súčasnej opery, v ktorej budú účinkovať deti študujúce hru na hudobný nástroj spolu s profesionálmi zo Slovenskej filharmónie. Workshop hudobne pracuje s témami detských strašidelných príbehov a súčasných mestských povestí - takzvaným súčasným folklórom.

  Pracovný rozvrh: piatok 11. 4. 2014 14.00 - 17.00, sobota - nedeľa, 12. - 13. 4. 2014, [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics