Tag: ‘Photoport’

  • Eduard Kudláč: Osobné územia
    výstava, galéria Plusmínusnula
    12. 2. - 11. 3. 2016

    Fotografický súbor „osobné územia“ je mapou. Na rozdiel od kartograficky zmenšeného obrazu skutočnosti tu neprebehlo generalizovanie zobrazenia reality, ale skôr manipulatívna koncentrácia na jeden, alebo viac atribútov (stôp zásahu) dokumentovaného teritória. Osobné územia sú mapami teritórií ľudských záujmov. Spôsob nazerania na obraz je tak viac čítaním máp ako insiderskou prechádzkou. Význam vystupuje skôr z kontextu [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics