Tag: ‘nedela’

  • Foto a receptár: Vegánska nedeľa

    Nedeľné popoludnia častokrát v staničnom bare zívajú prázdnotou. No vďaka naším dobrovoľníkom sa to pomaly, ale isto mení. K pravidelným MaTinée sa pridávajú “vegánske nedele”, ktoré pripravuje naša dobrovoľníčka zo Slovinska Nataša Prelog. Jedenkrát do mesiaca bude tento deň venovaný vegánstvu. Spôsobu života, stravovaniu, ochutnávaniu, konfrontácii predsudkov. Tá prvá sa konala práve včera a jej [...]

  • MaTinée
    popoludnie s hudbou
    nedeľa 15. 1. 2012, 16.00

    Prvé z nedeľných hudobných popoludní nového cyklu MaTinée v kaviarni Stanice bude venované klavíru. Budeme hovoriť o zaujímavostiach z jeho dejín, povieme si, čo má spoločné s kľúčmi a ako vlastne vzniká jeho zvuk. Potom dáme slovo klavíru samotnému – postupne sa za ním vystriedajú tri mladé pianistky zo žilinského Konzervatória - Katarína Benková, Katarína [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics