Tag: ‘Matej Al-Ali’

  • Matej Al-Ali: Trajektória videnia
    vernisáž výstavy
    piatok 10. 2. 2017, 18.00, galéria Plusmínusnula

    Chápanie reality je dnes priesečníkom obrazov vytvorených kamerou a ľudským zrakom. Kamera je vo svojej podstate objektívnym pozorovateľom reality, syntetickým svedkom danej udalosti. V rámci zachovania objektivity sa však musí záznam doplniť o prítomnosť manipulátora kamery – kameramana. Alebo ho naopak úplne vylúčiť a nahradiť ďalším strojovým prvkom. Kombinácia strojového pohybu a videnia vytvorí záznam, [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics