Tag: ‘duet’

  • Peter Šavel, Kamil Mihalov: Shifts

    „Hej. Racionálna myseľ vie, ale emocionálna to môže popierať.“
    (Aurora Winter pre GriefCoachAcademy)
    Duet tanečníka (Peter Šavel) a klaviristu (Kamil Mihalov). Emocionálna pohybová interpretácia zármutku a žiaľu v interakcii s Goldbergovými variáciami od Johanna Sebastiana Bacha.Emocionálny, dojemný, ale zároveň dynamický a vtipný duet tanečníka Petra Šavela a klaviristu Kamila Mihalova. Predstavenie, v ktorom hudobná i tanečná zložka [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics