Tag: ‘sexi světla’

  • Realita noci - animovaný film našich-vašich detí

    Minulý týždeň Stanicu ako každé leto okupovali tí (skoro) najmenší. Účastníci detského sympózia s prívlastkom animované (alebo animátorské?) pod umelecko-lektorským vedením dvojice Sexi světla počas piatich dní vyprodukovali krátkometrážny animovaný film. Deti, alebo skôr mladiství umelci, koncentrovane kreslili, fotili, snímali, nahrávali, dabovali, vyfarbovali a niekedy len tak bezhlavo neposlúchali. Ale všetko dopadlo výborne a my [...]

  • Detské letné sympózium
    workshop pre deti
    pondelok - piatok, 30. 6. - 4. 7. 2014

    Tohtoročné detské letné sympózium ešte nemá presný názov, rozhodli sme sa, že ho pokrstia samotní jeho účastníci. Prebehne však v duchu animácie a ilustrácie a bude určite sexi (v tom najsvetlejšom slova zmysle.-). V úlohe lektorov sa totiž  stretnú Alica Gurinová (alicagurinova.sk) a Erik Bartoš (erikbartos.com), ktorých spája projekt pod názvom Sexi Světla. Účastníkov workshopu budú počas piatich dní [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics